Bezpieczeństwo

Ochrona ludzkiego życia to ciężka i odpowiedzialna praca. Aby umożliwić jej skuteczne wykonywanie, musimy mieć całkowitą pewność, że dostarczane przez nas urządzenia, oprogramowanie i usługi są niezawodne i bezpieczne. Nasz proces tworzenia nowego sprzętu lub oprogramowania nie sprowadza się tylko do zaprojektowania odpowiedniej funkcjonalności — trzeba też zapewnić maksymalną ochronę i bezpieczeństwo danych użytkowników. Tylko w warunkach pełnego zaufania do posiadanych narzędzi można się maksymalnie skupić na wykonywaniu obowiązków służbowych.

Parametry bezpieczeństwa z podziałem na produkty


Bezpieczeństwo sieci Axon

Firma Axon wprowadziła szereg funkcji i środków w celu ochrony wszystkich swoich produktów i usług.

Identyfikacja luk bezpieczeństwa i ich likwidacja

Firma Axon przeprowadza okresowe oceny zagrożeń w celu poprawy środków bezpieczeństwa i procesów w zakresie bezpieczeństwa w serwisie Evidence.com i w firmie Axon. Programy identyfikacyjne serwisu Evidence.com obejmują częste skany pod kątem zabezpieczeń oraz testy penetracyjne przeprowadzane co najmniej raz na kwartał przez wysoko wyspecjalizowane i sprawdzone, niezależne firmy z branży bezpieczeństwa. Wszystkie zidentyfikowane luki są oceniane przez zespół ds. bezpieczeństwa informacji w firmie Axon, który określa ryzyko i ramy czasowe ich eliminacji, a także monitoruje postęp prac.

Monitorowanie bezpieczeństwa i reakcja

Firma Axon zatrudnia specjalny zespół ds. bezpieczeństwa operacji, który monitoruje bezpieczeństwo sieci Axon, w tym serwisu Evidence.com. Członkowie zespołu posiadają najwyższe kwalifikacje oraz są w stanie natychmiast zareagować na zagrożenia i wrogie poczynania.

Aktualizacje zabezpieczeń

Hakerzy i im podobni przestępcy działają szybko i wykorzystują to, że wiele organizacji nie nadąża z aktualizacją i zabezpieczaniem swoich systemów. Serwis Evidence.com jest udostępniany w modelu „oprogramowanie jako usługa” (ang. Software as a Service, SaaS) i jest objęty nie tylko wprowadzaniem poprawek zgodnie z rekomendacjami dostawców, ale także sam zapewnia częste aktualizacje zabezpieczeń dla wszystkich urządzeń będących częścią sieci Axon. Te częste aktualizacje i uaktualnienia zabezpieczeń są dostarczane w ramach usługi Evidence.com firmy Axon i nie wymagają interakcji użytkowników. Uaktualnienia i poprawki zabezpieczeń dla usług i produktów firmy Axon są wprowadzane w ramach Harmonogramu konserwacji serwisu Evidence.com.

Zaawansowana ochrona

Koncentrując się przede wszystkim na bezpieczeństwie i agresywnie inwestując w utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, jesteśmy w stanie wdrażać zaawansowane narzędzia zabezpieczeń oraz rozwiązania zapobiegania zagrożeniom, których koszty lub zaangażowanie zasobów przekraczają możliwości poszczególnych jednostek. W przeciwieństwie do tego, co można znaleźć w instalowanych samodzielnie komercyjnych pakietach antywirusowych, oferujemy zaawansowane zabezpieczenia, które powstrzymają nawet najbardziej wyrafinowanych hakerów. Dysponujemy precyzyjnie dostrojonymi zaporami dla aplikacji internetowych, prowadzimy nieustanny monitoring z wykorzystaniem narzędzi do analizy bezpieczeństwa oraz wdrażamy warstwy obrony w celu detekcji wrogich działań i reagowania na nie.

Raportowanie zagrożeń lub luk bezpieczeństwa

Każdy, kto wie o problemie dotyczącym bezpieczeństwa powiązanym z kontem w serwisie Evidence.com, podejrzewa istnienie takiego problemu lub uważa, że odkrył lukę w zabezpieczeniach w serwisie Evidence.com lub w produkcie firmy Axon, jest proszony o przesłanie szczegółowego objaśnienia tego problemu lub luki na adres infosec@axon.com. Przed udostępnieniem tych informacji innym prosimy o czas niezbędny do zbadania problemu i jego eliminacji.

W sprawie wszelkich problemów niedotyczących kwestii bezpieczeństwa prosimy o kontakt z Obsługą klienta firmy Axon.