Bezpieczeństwo

Ochrona ludzkiego życia to ciężka i odpowiedzialna praca. Aby umożliwić jej skuteczne wykonywanie, musimy mieć całkowitą pewność, że dostarczane przez nas urządzenia, oprogramowanie i usługi są niezawodne i bezpieczne. Nasz proces tworzenia nowego sprzętu lub oprogramowania nie sprowadza się tylko do zaprojektowania odpowiedniej funkcjonalności — trzeba też zapewnić maksymalną ochronę i bezpieczeństwo danych użytkowników. Tylko w warunkach pełnego zaufania do posiadanych narzędzi można się maksymalnie skupić na wykonywaniu obowiązków służbowych.

Parametry bezpieczeństwa z podziałem na produkty


Bezpieczeństwo sieci Axon

These are features and measures Axon has taken to secure Axon products and services.

Identyfikacja luk bezpieczeństwa i ich likwidacja

Axon conducts regular vulnerability assessments to improve Axon products, security controls, and processes. Identification programs for Axon Cloud Services include frequent vulnerability scans and scheduled penetration tests performed by independent firms and contractors. All identified vulnerabilities are evaluated by the Axon Information Security team, assigned remediation time frames, and tracked through remediation.

If you are interested in performing security testing of Axon products, please first review Axon’s Penetration Testing & Vulnerability Disclosure Guidelines.

Monitorowanie bezpieczeństwa i reakcja

Axon employs a dedicated Security Operations team to monitor the security of Axon Cloud Services, including Evidence.com. The team is equipped to immediately respond to threats and malicious actors.

Aktualizacje zabezpieczeń

Hakerzy i im podobni przestępcy działają szybko i wykorzystują to, że wiele organizacji nie nadąża z aktualizacją i zabezpieczaniem swoich systemów. Axon Cloud Services are delivered as Software as a Service and not only are security patches applied well within vendor recommendations, but Axon Cloud Services also ensure that Axon devices that are part of the Axon Network frequently receive security upgrades. These security updates and upgrades come out of the box with Axon Cloud Service licenses and do not require customer interaction. Axon's security upgrades and patches are applied during Evidence.com's Maintenance Schedule.

Zaawansowana ochrona

By having a laser focus on security and aggressively investing to maintain such security, we are able to deploy and appropriately manage advanced security tools and threat prevention solutions that are cost- or resource-prohibitive to individual customers. W przeciwieństwie do tego, co można znaleźć w instalowanych samodzielnie komercyjnych pakietach antywirusowych, oferujemy zaawansowane zabezpieczenia, które powstrzymają nawet najbardziej wyrafinowanych hakerów. Dysponujemy precyzyjnie dostrojonymi zaporami dla aplikacji internetowych, prowadzimy nieustanny monitoring z wykorzystaniem narzędzi do analizy bezpieczeństwa oraz wdrażamy warstwy obrony w celu detekcji wrogich działań i reagowania na nie.

Reporting Potential Security Issues or Vulnerabilities

If you know or suspect security issues with an Evidence.com account or if you believe you've discovered a security vulnerability on Evidence.com or with an Axon product, please email infosec@axon.com with a thorough explanation of the issue or vulnerability. Any sensitive testing results or information should be transmitted to Axon using an encrypted communication channel. Our PGP key is available here: Axon Information Security (4CB2324C) – Public

We ask that you do not disclose any vulnerability information publicly or to any third party without coordination with Axon's Information Security team. Axon is committed to working with customers and the security researcher community to validate and address reported potential vulnerabilities. Further information regarding this commitment is outlined in Axon’s Penetration Testing & Vulnerability Disclosure Guidelines.

W sprawie wszelkich problemów niedotyczących kwestii bezpieczeństwa prosimy o kontakt z Obsługą klienta firmy Axon.