Transparentność

Cała działalność firmy Axon jest podporządkowana potrzebom klientów. Jasno informujemy o naszych działaniach, udostępnianych materiałach i produktach oraz sposobach ich udostępniania.

Warunki naszych umów są podawane jasno i wyraźnie

Wszystkie umowy sporządzamy tak, by były jasne i zrozumiałe dla klientów. Wskazujemy szczególnie istotne informacje dotyczące między innymi kwestii własności danych, naszych zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz naszych metod przechowywania i przetwarzania danych zgodnie z zaleceniami klienta.

Używamy standardowych formatów branżowych

Każdemu chyba zdarzyło się, że nie mógł otworzyć lub obejrzeć pliku, bo zastosowany format wymagał używania produktów konkretnego dostawcy. To wyjątkowo irytujące. Dlatego my tak nie postępujemy. Wszystkie produkty Axon używają otwartych formatów wideo zgodnych ze standardami branżowymi, co eliminuje konieczność kupowania kosztownych programów czy czekania na konwersję na inny format. Umożliwiamy również masowe eksportowanie danych dowodowych klienta z systemu Evidence.com, co daje klientom swobodę próbowania innych systemów. Chcemy zdobywać i utrzymywać klientów poprzez dostarczanie doskonałych produktów i zapewnianie maksymalnej wygody ich obsługi — a nie poprzez utrudnianie klientom odejścia.

Stosujemy jasną i konsekwentną politykę cenową

Zależy nam, by żaden klient nie był zaskoczony rachunkiem, dlatego udostępniamy pulpit bieżącego wykorzystania systemu, oferujemy plany nielimitowanej transmisji danych i udostępniamy liczne opcje finansowania. Nikt nie lubi nieoczekiwanych opłat na rachunku za telefon czy telewizję. Z Axon nie ma żadnych niespodzianek.

Klienci pokładają zaufanie w systemie Evidence.com — a my dbamy o jego dostępność

Zależy nam na sprostaniu oczekiwaniom klientów w zakresie dostępności systemu Evidence.com — dlatego wprowadziliśmy własne standardy poziomów usług i zobowiązujemy się ich dotrzymywać.

Chętnie odpowiadamy na pytania

Masz pytania na temat procedur bezpieczeństwa i wiarygodności Axon? Chcesz przeprowadzić audyt w celu zweryfikowania bezpieczeństwa naszych procedur? Udzielamy wszelkich potrzebnych informacji i jesteśmy gotowi poddać się audytowi klienta w odpowiednim zakresie.

Stawiamy sobie wyzwania i sprawdzamy swoje możliwości

Jesteśmy przekonani, że tworzymy produkty bezpieczne i godne zaufania, ale sama wiara to za mało — dlatego regularnie sprawdzamy sami siebie. Aby nasze procesy spełniały rygorystyczne wymagania wewnętrzne, poddajemy się niezależnym zewnętrznym kontrolom zgodności ze standardami ISO/IEC 27001:2013 i ISO 9001:2008, a co najmniej raz na kwartał wykonywane są testy penetracyjne systemu Evidence.com.

Jasno informujemy o obowiązkach klienta

Jak w przypadku każdej innej usługi opartej na chmurze, niektóre aspekty operacyjne i kwestie zabezpieczeń pozostają w gestii użytkowników. Jasno wskazujemy, które czynności należą do obowiązków klienta, oraz pomagamy w ich zrozumieniu i prawidłowym wykonywaniu. Nasze systemy są bezpieczne i zależy nam, by dane klientów również były bezpieczne. Dowiedz się więcej tutaj.