Współpraca partnerska

Przy zakupie produktów i usług kontakty z dostawcą nie kończą się w chwili dostarczenia towaru. Klient nawiązuje z dostawcą długoterminową współpracę i jest uzależniony od jakości jego usług, poziomu obsługi klienta i kierunków rozwoju produktów. Dlatego tak ważny jest wybór partnera optymalnie dopasowanego do potrzeb klienta.

Zatrudniamy zdolnych pracowników, dla których klient jest najważniejszy

Zasadą Axon jest zatrudnianie najlepszych pracowników i ciągłe rozwijanie ich kwalifikacji, aby tworzyli najlepsze produkty i zapewniali niezrównaną obsługę klienta. Kierunki rozwoju naszych produktów określamy na podstawie ciągłego dialogu z klientami i wsłuchiwania się w ich potrzeby.

Dbamy o integrację z systemami klientów

Dopracowany interfejs programistyczny (API) systemu Evidence.com umożliwia integrację z usługami katalogowymi klienta, co pozwala implementować jednokrotne logowanie, automatyzację wprowadzania danych z systemów CAD/RMS klienta i znacznie więcej. Niewygodnie korzysta się z odizolowanych systemów, które nie mogą się komunikować, więc stworzyliśmy rozwiązania eliminujące tę niewygodę.

Szkolimy użytkowników i pomagamy im

W trosce o wydajność i bezpieczeństwo korzystania z systemu Evidence.com przez użytkowników firma Axon oferuje klientom szczegółowe szkolenia lokalne, materiały szkoleniowe i kursy interaktywne. Zapoznaj się z naszymi zasobami dodatkowymi. Zapewniamy klientowi nie tylko pojazd, ale i lekcje jazdy.

Dbamy o bezpieczeństwo publiczne

Axon dąży do tworzenia i utrzymywania najlepszych produktów dla rynku bezpieczeństwa publicznego. W naszym przypadku nie ma mowy o przystosowywaniu produktów pierwotnie tworzonych dla innych sektorów niż bezpieczeństwo publiczne. Nasze produkty od samego początku tworzymy z myślą o specyficznych potrzebach instytucji bezpieczeństwa publicznego.

Informujemy klientów o kierunkach naszych działań

Jak sprawić, by nawiązana współpraca partnerska trwała owocnie przez wiele lat? Przede wszystkim trzeba znać plany partnerów, aby wiedzieć, czego można spodziewać się w przyszłości. Axon udostępnia na życzenie klientom i potencjalnym klientom nasz plan rozwoju technologicznego zawierający informacje o planowanych produktach i funkcjach. Szczegółowe informacje można uzyskać od przedstawiciela handlowego Axon.

Dbamy o bezpieczeństwo danych klientów

Mamy świadomość, że w procesie przetwarzania danych użytkowników i danych logowania do systemu Evidence.com zawsze istnieje pewne ryzyko błędu ludzkiego. Dlatego właśnie firma Axon posiada ubezpieczenie od szkód elektronicznych i może oferować swoim klientom certyfikat ubezpieczenia, dzięki któremu klient staje się dodatkowym beneficjentem polisy firmowej.