Zasady

Nasze zobowiązania wobec klientów

Transparentność

Cała działalność firmy Axon jest podporządkowana potrzebom klientów. Jasno informujemy o naszych działaniach, udostępnianych materiałach i produktach oraz sposobach ich udostępniania.

Warunki naszych umów są podawane jasno i wyraźnie

Wszystkie umowy sporządzamy tak, by były jasne i zrozumiałe dla klientów. Wskazujemy szczególnie istotne informacje dotyczące między innymi kwestii własności danych, naszych zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz naszych metod przechowywania i przetwarzania danych zgodnie z zaleceniami klienta.

Używamy standardowych formatów branżowych

Każdemu chyba zdarzyło się, że nie mógł otworzyć lub obejrzeć pliku, bo zastosowany format wymagał używania produktów konkretnego dostawcy. To wyjątkowo irytujące. Dlatego my tak nie postępujemy. Wszystkie produkty Axon używają otwartych formatów wideo zgodnych ze standardami branżowymi, co eliminuje konieczność kupowania kosztownych programów czy czekania na konwersję na inny format. Umożliwiamy również masowe eksportowanie danych dowodowych klienta z systemu Evidence.com, co daje klientom swobodę próbowania innych systemów. Chcemy zdobywać i utrzymywać klientów poprzez dostarczanie doskonałych produktów i zapewnianie maksymalnej wygody ich obsługi — a nie poprzez utrudnianie klientom odejścia.

Stosujemy jasną i konsekwentną politykę cenową

Zależy nam, by żaden klient nie był zaskoczony rachunkiem, dlatego udostępniamy pulpit bieżącego wykorzystania systemu, oferujemy plany nielimitowanej transmisji danych i udostępniamy liczne opcje finansowania. Nikt nie lubi nieoczekiwanych opłat na rachunku za telefon czy telewizję. Z Axon nie ma żadnych niespodzianek.

Klienci pokładają zaufanie w systemie Evidence.com — a my dbamy o jego dostępność

Zależy nam na sprostaniu oczekiwaniom klientów w zakresie dostępności systemu Evidence.com — dlatego wprowadziliśmy własne standardy poziomów usług i zobowiązujemy się ich dotrzymywać.

Chętnie odpowiadamy na pytania

Masz pytania na temat procedur bezpieczeństwa i wiarygodności Axon? Chcesz przeprowadzić audyt w celu zweryfikowania bezpieczeństwa naszych procedur? Udzielamy wszelkich potrzebnych informacji i jesteśmy gotowi poddać się audytowi klienta w odpowiednim zakresie.

Stawiamy sobie wyzwania i sprawdzamy swoje możliwości

We are confident that we build secure and trustworthy products, but we don't stop there: we make ourselves prove it on a continuous basis. To ensure our processes meet our rigorous internal requirements, we impose ourselves to 3rd party assessments including ISO/IEC 27001:2013, ISO 9001:2008 and frequent penetration tests of Evidence.com.

Jasno informujemy o obowiązkach klienta

Jak w przypadku każdej innej usługi opartej na chmurze, niektóre aspekty operacyjne i kwestie zabezpieczeń pozostają w gestii użytkowników. Jasno wskazujemy, które czynności należą do obowiązków klienta, oraz pomagamy w ich zrozumieniu i prawidłowym wykonywaniu. Nasze systemy są bezpieczne i zależy nam, by dane klientów również były bezpieczne. Dowiedz się więcej tutaj.

Współpraca partnerska

Przy zakupie produktów i usług kontakty z dostawcą nie kończą się w chwili dostarczenia towaru. Klient nawiązuje z dostawcą długoterminową współpracę i jest uzależniony od jakości jego usług, poziomu obsługi klienta i kierunków rozwoju produktów. Dlatego tak ważny jest wybór partnera optymalnie dopasowanego do potrzeb klienta.

Zatrudniamy zdolnych pracowników, dla których klient jest najważniejszy

Zasadą Axon jest zatrudnianie najlepszych pracowników i ciągłe rozwijanie ich kwalifikacji, aby tworzyli najlepsze produkty i zapewniali niezrównaną obsługę klienta. Kierunki rozwoju naszych produktów określamy na podstawie ciągłego dialogu z klientami i wsłuchiwania się w ich potrzeby.

Dbamy o integrację z systemami klientów

Dopracowany interfejs programistyczny (API) systemu Evidence.com umożliwia integrację z usługami katalogowymi klienta, co pozwala implementować jednokrotne logowanie, automatyzację wprowadzania danych z systemów CAD/RMS klienta i znacznie więcej. Niewygodnie korzysta się z odizolowanych systemów, które nie mogą się komunikować, więc stworzyliśmy rozwiązania eliminujące tę niewygodę.

Szkolimy użytkowników i pomagamy im

W trosce o wydajność i bezpieczeństwo korzystania z systemu Evidence.com przez użytkowników firma Axon oferuje klientom szczegółowe szkolenia lokalne, materiały szkoleniowe i kursy interaktywne. Zapoznaj się z naszymi zasobami dodatkowymi. Zapewniamy klientowi nie tylko pojazd, ale i lekcje jazdy.

Dbamy o bezpieczeństwo publiczne

Axon dąży do tworzenia i utrzymywania najlepszych produktów dla rynku bezpieczeństwa publicznego. W naszym przypadku nie ma mowy o przystosowywaniu produktów pierwotnie tworzonych dla innych sektorów niż bezpieczeństwo publiczne. Nasze produkty od samego początku tworzymy z myślą o specyficznych potrzebach instytucji bezpieczeństwa publicznego.

Informujemy klientów o kierunkach naszych działań

Jak sprawić, by nawiązana współpraca partnerska trwała owocnie przez wiele lat? Przede wszystkim trzeba znać plany partnerów, aby wiedzieć, czego można spodziewać się w przyszłości. Axon udostępnia na życzenie klientom i potencjalnym klientom nasz plan rozwoju technologicznego zawierający informacje o planowanych produktach i funkcjach. Szczegółowe informacje można uzyskać od przedstawiciela handlowego Axon.

Dbamy o bezpieczeństwo danych klientów

Mamy świadomość, że w procesie przetwarzania danych użytkowników i danych logowania do systemu Evidence.com zawsze istnieje pewne ryzyko błędu ludzkiego. Dlatego właśnie firma Axon posiada ubezpieczenie od szkód elektronicznych i może oferować swoim klientom certyfikat ubezpieczenia, dzięki któremu klient staje się dodatkowym beneficjentem polisy firmowej.

Nasza historia obsługi klientów

Axon jest spółką giełdową słynącą z innowacji. Od 1993 roku dostarczamy rozwiązania dla instytucji i organizacji zajmujących się bezpieczeństwem publicznym. Naszych produktów używa przeszło 17 000 instytucji odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa i innych służb w ponad 100 krajach na całym świecie, realizując w praktyce misję ochrony życia ludzi.

System Evidence.com działa już od ponad pięciu lat i został wdrożony w przeszło siedmiu regionach na całym świecie. Nasze rozwiązania są z powodzeniem używane przez renomowane jednostki policyjne z różnych krajów, ale taką samą uwagę i jakość obsługi zapewniamy wszystkim naszym klientom z sektora bezpieczeństwa publicznego, niezależnie od wielkości.Szukasz czegoś innego?