Zgodność z przepisami, gwarancje bezpieczeństwa i certyfikaty

Axon’s compliance demonstrates our commitment to providing a trustworthy platform and offers customers a way to understand the controls that have been put in place to secure Axon Evidence and their data.

Certyfikat ISO/IEC 27001:2013

Standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji

The ISO/IEC 27001:2013 certificate validates that Axon has implemented the internationally recognized information security controls defined in this standard, including guidelines and general principles for initiating, implementing, maintaining, and improving information security management within an organization. A copy of the certification can be downloaded here.

Certyfikat ISO/IEC 27018:2014

Kodeks postępowania w zakresie ochrony danych osobowych w chmurze

Certyfikat ISO/IEC 27018:2014 stanowi potwierdzenie, że firma Axon wdrożyła uznane międzynarodowo cele i środki kontroli, a także wytyczne dotyczące ochrony informacji umożliwiających identyfikację osób zgodnie z zasadami w zakresie prywatności określonymi w standardzie ISO/IEC 29100 w zastosowaniu do środowiska chmurowego. Kopię certyfikatu można pobrać tutaj.

Raport SOC 2+

Axon has achieved AICPA SOC 2 Type 2 reporting. A SOC 2 audit gauges the effectiveness of the Axon Evidence service based on the AICPA Trust Service Principles and Criteria. The Axon SOC 2+ report includes a comprehensive description of the Axon Evidence service in addition to an assessment of the fairness of the Axon's description of its controls. The SOC 2+ evaluates whether the Axon's controls are designed appropriately, were in operation on a specified date, and were operating effectively over a specified time period. Axon is audited annually against the SOC reporting framework by independent third-party auditors. Contact your Axon Sales Representative to request a copy of the SOC 2+ report.

Cloud Security Alliance — atest CSA STAR (poziom drugi)

Axon has been awarded CSA STAR Attestation. STAR Attestation consists of a rigorous third party independent assessment of Axon Evidence against the CSA's Cloud Controls Matrix (CCM). Detailed results of the STAR Attestation testing are included in the Axon SOC 2+ report. A copy of Axon's CSA STAR Attestation can be downloaded here.

Cloud Security Alliance — samoocena CSA STAR (poziom pierwszy)

Odpowiedzi na pytania zdefiniowane w matrycy Cloud Controls Matrix (CCM) organizacji Cloud Security Alliance (CSA) oraz kwestionariuszu Consensus Assessments Initiative Questionnaire (CAIQ) w wersji 3.0.1 wyjaśniają szczegółowo, w jaki sposób firma Axon spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa, prywatności, zgodności z przepisami oraz zarządzania ryzykiem. Klienci mogą zapoznać się tutaj z odpowiedziami firmy Axon na pytania w ramach matrycy CSA CCM.

Accessibility Conformance Report - WCAG 2.0 & VPAT/Section 508

Axon has created the Axon Evidence Accessibility Conformance Report for the purpose of assessing Axon Evidence compliance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. The report covers the degree of conformance for WCAG 2.0 and U.S. Section 508 Standards. The report is available here.