Najbardziej aktualną wersją planu szkoleniowwego dla użytkowników i instruktorów jest 20.2.