Najnowsza zatwierdzona wersja planu szkoleń dla instruktorów i użytkowników to wersja 20.0.

Biuletyny

Coroczna aktualizacja dla użytkowników
Biuletyn 20.0-07 | Obowiązuje od 22.02.2017 r.
Wprowadzenie elektrod inteligentnych
Biuletyn 20.0-06 | Obowiązuje od 26.12.2016 r.
Aktualizacja oprogramowania układowego TASER CAM HD V0.34
Biuletyn 20.0-03 | Obowiązuje od 07.06.2016 r.
Formularz zgody i wymogi dotyczące ostrzeżeń
Biuletyn 20.0-01 | Obowiązuje od 01.03.2016 r.
Ewidencja strzałów X26, V22 V24
Biuletyn 19.0-18 | Obowiązuje od 21.12.2015 r.
Szkolenie — wersja 20
Biuletyn 19.0-17 | Obowiązuje od 15.12.2015 r.