Opisy kursów


Podstawowy kurs posługiwania się elektrycznymi urządzeniami obezwładniającymi (CEW) TASER przeznaczony dla instruktorów

Kurs obejmuje podstawową teorię i ćwiczenia praktyczne, których celem jest nauczenie użytkowników bezpiecznego i skutecznego posługiwania się elektrycznymi urządzeniami obezwładniającymi (CEW) firmy TASER. Przedmiotem kursu są urządzenia TASER X26P i X2, a osoby, które pomyślnie go zaliczą, otrzymają certyfikaty instruktorów TASER na okres 2 lat. W kursie mogą uczestniczyć zaprzysiężeni oficerowie służb ochrony porządku publicznego, wojskowi oraz licencjonowani pracownicy ochrony. Część 1 kursów wykonuje się przez Internet. Część 2 obejmuje szkolenie praktyczne i certyfikację końcową.

Tematy teoretyczne:

 • Technologia firmy TASER
 • Obezwładnienie neuro-mięśniowe
 • Informacje dotyczące aspektów medycznych i bezpieczeństwa
 • Dobrowolne poddawanie się działaniu elektrycznego urządzenia obezwładniającego
 • Kwestie prawne
 • Elektryczne urządzenia obezwładniające (CEW) TASER
 • Źródła zasilania
 • Kartridże
 • TASER Cam i TASER Cam HD
 • Uwagi taktyczne
 • Wybór celu
 • Zagrożenia związane z używaniem elektrycznego urządzenia obezwładniającego
 • Miotanie elektrod i podrażnianie bez paraliżowania (drive stun)
 • Wyjmowanie elektrody
 • Uwagi dotyczące polityki
 • Uwagi dotyczące zachowania po zdarzeniu

W dniu zajęć praktycznych zostanie przeprowadzonych kilka internetowych sprawdzianów wiedzy teoretycznej i pisemnych testów. Ponadto kurs przewiduje kilka ćwiczeń i zadań praktycznych wymagających wysiłku fizycznego. Uczestnicy muszą być w dobrej formie sprawnościowej, a o wszelkich posiadanych urazach i ograniczeniach fizycznych należy z wyprzedzeniem powiadomić Master Instructora.

Ćwiczenia praktyczne:

 • Ćwiczenia bez miotania elektrod
 • Ćwiczenia z miotaniem elektrod
 • Ćwiczenia w izolacji
 • Kursy radzenia sobie ze stresem
 • Scenariusze

Ważność certyfikatu: 2 lata od daty uzyskania certyfikatu

Zaawansowany kurs posługiwania się elektrycznymi urządzeniami obezwładniającymi (CEW) TASER przeznaczony dla instruktorów Master Instructor

Na szkoleniu wykwalifikowani uczestnicy zapoznają się z zaawansowaną teorią użytkowania elektrycznych urządzeń obezwładniających X26P i X2 oraz będą mieli szansę odbycia zajęć praktycznych prowadzonych przez profesjonalistów.

Uprawnienia są ważne dwa lata i mogą je zdobyć zaprzysiężeni funkcjonariusze służb ochrony porządku publicznego i wojskowi. 
(Kurs nie jest dostępny dla słuchaczy zatrudnionych w prywatnych firmach ochroniarskich).

Tematy teoretyczne:

 • Zaawansowane tematy teoretyczne dotyczące urządzeń CEW
 • Rozwój uprawnień instruktorskich
 • Obowiązkowe poddanie się działaniu urządzenia CEW
 • Zapobieganie ryzyku
 • Aktualności prawne
 • Zasady izolacji
 • Zasady reagowania
 • Egzamin ustny
 • Egzamin pisemny

Aby mieć szansę odbycia zaawansowanego szkolenia dla instruktorów Master Instructor, osoba aplikująca musi spełniać następujące warunki:

 • Pięć lat zaprzysiężonej służby w organach ochrony porządku publicznego i/lub pięć lat czynnej służby wojskowej
 • Aktualne podstawowe uprawnienia instruktorskie z certyfikatem TASER Instructor z minimum dwuletnim doświadczeniem
 • Przeprowadzenie minimum 12 potwierdzonych szkoleń dla końcowych użytkowników elektrycznych urządzeń obezwładniających TASER
 • Zdolność do wzięcia udziału we wszystkich fizycznych ćwiczeniach i zadaniach kursu dla zaawansowanych instruktorów Master Instructor (zaświadczenie o byciu w czynnej służbie)

Prosimy nie aplikować, nie będąc w stanie czynnej służby lub w przypadku braku możliwości odbycia szkolenia w wymagającym fizycznie środowisku. Wymagania fizyczne dotyczą wszystkich uczestników, zarówno nowych, jak i odnawiających uprawnienia Master Instructor.


Kurs zbierania i analizy dowodów

Jednodniowy kurs ma na celu przekazanie uczestnikom podstawowych informacji na temat czynności dochodzeniowych prowadzonych po użyciu elektrycznych urządzeń obezwładniających (CEW). Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • ewidencję strzałów z elektrycznego urządzenia obezwładniającego,
 • uwagi dotyczące wykresu impulsów użycia broni inteligentnej,
 • kody typowych błędów działania elektrycznego urządzenia obezwładniającego i odpowiednie działania naprawcze,
 • uwagi dotyczące dowodów fizycznych i elektronicznych oraz ich analiza.

Kurs ECA jest otwarty dla wszystkich pracowników służb ochrony porządku publicznego i żołnierzy. Mogą w nim uczestniczyć osoby, które jeszcze nie są certyfikowanymi użytkownikami końcowymi ani instruktorami TASER.Możemy przystąpić do rejestracji?

Aby rozpocząć, załóż konto w Akademii Axon.

Przejdź do Akademii Axon