Opisy kursów


TASER Conducted Energy Weapon (CEW) Basic Instructor Course

This course provides the basic operational theory and practical training to instruct users to reasonably safely and effectively operate TASER CEWs. This course covers the TASER X26P, X2 and the new TASER 7 CEWs, and will certify those who successfully complete the course as TASER basic instructors for a period of 2 years from the date of certification. This course is open to sworn law enforcement officers, military personnel, and licensed professional security employees. Part 1 of the courses is completed online. Part 2 consists of practical training and final certification (all attending students are required to attend 1 day in class; there is no separate recertification version).

Tematy teoretyczne:

 • Technologia firmy TASER
 • Obezwładnienie neuro-mięśniowe
 • Informacje dotyczące aspektów medycznych i bezpieczeństwa
 • Dobrowolne poddawanie się działaniu elektrycznego urządzenia obezwładniającego
 • Kwestie prawne
 • Elektryczne urządzenia obezwładniające (CEW) TASER
 • Źródła zasilania
 • Kartridże
 • TASER Cam i TASER Cam HD
 • Uwagi taktyczne
 • Wybór celu
 • Zagrożenia związane z używaniem elektrycznego urządzenia obezwładniającego
 • Miotanie elektrod i podrażnianie bez paraliżowania (drive stun)
 • Wyjmowanie elektrody
 • Uwagi dotyczące polityki
 • Uwagi dotyczące zachowania po zdarzeniu

W dniu zajęć praktycznych zostanie przeprowadzonych kilka internetowych sprawdzianów wiedzy teoretycznej i pisemnych testów. Ponadto kurs przewiduje kilka ćwiczeń i zadań praktycznych wymagających wysiłku fizycznego. Uczestnicy muszą być w dobrej formie sprawnościowej, a o wszelkich posiadanych urazach i ograniczeniach fizycznych należy z wyprzedzeniem powiadomić Master Instructora.

Ćwiczenia praktyczne:

 • Ćwiczenia bez miotania elektrod
 • Ćwiczenia z miotaniem elektrod
 • Ćwiczenia w izolacji
 • Kursy radzenia sobie ze stresem
 • Scenariusze

Online modules and one-day course for all attendees. Fee is $495 per student. Certification period: 2 years from the date of certification


TASER Conducted Energy Weapon (CEW) Master Instructor Course

This course provides advanced operational theory and practical train-the-trainer instruction to qualified students on the X26P, X2 and TASER 7 CEW’s.

Uprawnienia są ważne dwa lata i mogą je zdobyć zaprzysiężeni funkcjonariusze służb ochrony porządku publicznego i wojskowi. 
(Kurs nie jest dostępny dla słuchaczy zatrudnionych w prywatnych firmach ochroniarskich).

Tematy teoretyczne:

 • Zaawansowane tematy teoretyczne dotyczące urządzeń CEW
 • Rozwój uprawnień instruktorskich
 • Obowiązkowe poddanie się działaniu urządzenia CEW
 • Zapobieganie ryzyku
 • Aktualności prawne
 • Zasady izolacji
 • Zasady reagowania
 • Egzamin ustny
 • Egzamin pisemny

Prerequisites:

Interested applicants must meet the following prerequisites prior to being considered for Master Instructor School attendance.

 • Pięć lat zaprzysiężonej służby w organach ochrony porządku publicznego i/lub pięć lat czynnej służby wojskowej
 • Aktualne podstawowe uprawnienia instruktorskie z certyfikatem TASER Instructor z minimum dwuletnim doświadczeniem
 • Zdolność do wzięcia udziału we wszystkich fizycznych ćwiczeniach i zadaniach kursu dla zaawansowanych instruktorów Master Instructor (zaświadczenie o byciu w czynnej służbie)

Please do not apply unless you are able to participate in a physically demanding training environment or you are on limited-duty status for any reason. This physical requirement applies to all students regardless of whether you are a new or recertifying Master Instructor candidate. Fee is $1,495 per student and is a full five-day course.


CEW Evidence Collection & Analysis Course

This one-day course is designed to provide students with critical information regarding Conducted Energy Weapon (CEW) post-incident investigations. This includes, but is not limited to:

 • ewidencję strzałów z elektrycznego urządzenia obezwładniającego,
 • uwagi dotyczące wykresu impulsów użycia broni inteligentnej,
 • kody typowych błędów działania elektrycznego urządzenia obezwładniającego i odpowiednie działania naprawcze,
 • uwagi dotyczące dowodów fizycznych i elektronicznych oraz ich analiza.

Kurs ECA jest otwarty dla wszystkich pracowników służb ochrony porządku publicznego i żołnierzy. Mogą w nim uczestniczyć osoby, które jeszcze nie są certyfikowanymi użytkownikami końcowymi ani instruktorami TASER.


Axon Body Worn Camera Course

This course covers the Axon body worn cameras, and will certify those who successfully complete the course as BWC users for a period of 2 years from the date of certification. This course is open to sworn law enforcement officers, military personnel, and licensed professional security employees. Part 1 of the courses is completed online. Part 2 consists of practical training and final certification.

Tematy teoretyczne:

 • Axon Body 2 Camera
 • Axon Flex 2 Camera
 • Evidence.com
 • Administrative Settings
 • Video Redaction
 • Case Sharing
 • Ścieżki audytu
 • Axon apps including Device Manager

The fee is $600 for the certification. Certification period: 2 years from the date of certificationMożemy przystąpić do rejestracji?

Create an account on Axon Academy to get started.