Opisy kursów


Podstawowy kurs posługiwania się elektrycznymi urządzeniami obezwładniającymi (CEW) TASER przeznaczony dla instruktorów

Kurs obejmuje podstawową teorię i ćwiczenia praktyczne, których celem jest nauczenie użytkowników bezpiecznego i skutecznego posługiwania się elektrycznymi urządzeniami obezwładniającymi (CEW) firmy TASER. Przedmiotem kursu są urządzenia TASER X26P i X2, a osoby, które pomyślnie go zaliczą, otrzymają certyfikaty instruktorów TASER na okres 2 lat. W kursie mogą uczestniczyć zaprzysiężeni oficerowie służb ochrony porządku publicznego, wojskowi oraz licencjonowani pracownicy ochrony. Część 1 kursów wykonuje się przez Internet. Część 2 obejmuje szkolenie praktyczne i certyfikację końcową.

Tematy teoretyczne:

 • Technologia firmy TASER
 • Obezwładnienie neuro-mięśniowe
 • Informacje dotyczące aspektów medycznych i bezpieczeństwa
 • Dobrowolne poddawanie się działaniu elektrycznego urządzenia obezwładniającego
 • Kwestie prawne
 • Elektryczne urządzenia obezwładniające (CEW) TASER
 • Źródła zasilania
 • Kartridże
 • TASER Cam i TASER Cam HD
 • Uwagi taktyczne
 • Wybór celu
 • Zagrożenia związane z używaniem elektrycznego urządzenia obezwładniającego
 • Miotanie elektrod i podrażnianie bez paraliżowania (drive stun)
 • Wyjmowanie elektrody
 • Uwagi dotyczące polityki
 • Uwagi dotyczące zachowania po zdarzeniu

W dniu zajęć praktycznych zostanie przeprowadzonych kilka internetowych sprawdzianów wiedzy teoretycznej i pisemnych testów. Ponadto kurs przewiduje kilka ćwiczeń i zadań praktycznych wymagających wysiłku fizycznego. Uczestnicy muszą być w dobrej formie sprawnościowej, a o wszelkich posiadanych urazach i ograniczeniach fizycznych należy z wyprzedzeniem powiadomić Master Instructora.

Ćwiczenia praktyczne:

 • Ćwiczenia bez miotania elektrod
 • Ćwiczenia z miotaniem elektrod
 • Ćwiczenia w izolacji
 • Kursy radzenia sobie ze stresem
 • Scenariusze

One-day course for all attendees. Fee is $325 per student. Certification period: 2 years from the date of certification


Zaawansowany kurs posługiwania się elektrycznymi urządzeniami obezwładniającymi (CEW) TASER przeznaczony dla instruktorów Master Instructor

Na szkoleniu wykwalifikowani uczestnicy zapoznają się z zaawansowaną teorią użytkowania elektrycznych urządzeń obezwładniających X26P i X2 oraz będą mieli szansę odbycia zajęć praktycznych prowadzonych przez profesjonalistów.

Uprawnienia są ważne dwa lata i mogą je zdobyć zaprzysiężeni funkcjonariusze służb ochrony porządku publicznego i wojskowi. 
(Kurs nie jest dostępny dla słuchaczy zatrudnionych w prywatnych firmach ochroniarskich).

Tematy teoretyczne:

 • Zaawansowane tematy teoretyczne dotyczące urządzeń CEW
 • Rozwój uprawnień instruktorskich
 • Obowiązkowe poddanie się działaniu urządzenia CEW
 • Zapobieganie ryzyku
 • Aktualności prawne
 • Zasady izolacji
 • Zasady reagowania
 • Egzamin ustny
 • Egzamin pisemny

Prerequisites:

Interested applicants must meet the following prerequisites prior to being considered for Master Instructor School attendance.

 • Pięć lat zaprzysiężonej służby w organach ochrony porządku publicznego i/lub pięć lat czynnej służby wojskowej
 • Aktualne podstawowe uprawnienia instruktorskie z certyfikatem TASER Instructor z minimum dwuletnim doświadczeniem
 • Przeprowadzenie minimum 12 potwierdzonych szkoleń dla końcowych użytkowników elektrycznych urządzeń obezwładniających TASER
 • Zdolność do wzięcia udziału we wszystkich fizycznych ćwiczeniach i zadaniach kursu dla zaawansowanych instruktorów Master Instructor (zaświadczenie o byciu w czynnej służbie)

Prosimy nie aplikować, nie będąc w stanie czynnej służby lub w przypadku braku możliwości odbycia szkolenia w wymagającym fizycznie środowisku. Wymagania fizyczne dotyczą wszystkich uczestników, zarówno nowych, jak i odnawiających uprawnienia Master Instructor.


CEW Evidence Collection & Analysis Course

Jednodniowy kurs ma na celu przekazanie uczestnikom podstawowych informacji na temat czynności dochodzeniowych prowadzonych po użyciu elektrycznych urządzeń obezwładniających (CEW). Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • ewidencję strzałów z elektrycznego urządzenia obezwładniającego,
 • uwagi dotyczące wykresu impulsów użycia broni inteligentnej,
 • kody typowych błędów działania elektrycznego urządzenia obezwładniającego i odpowiednie działania naprawcze,
 • uwagi dotyczące dowodów fizycznych i elektronicznych oraz ich analiza.

Kurs ECA jest otwarty dla wszystkich pracowników służb ochrony porządku publicznego i żołnierzy. Mogą w nim uczestniczyć osoby, które jeszcze nie są certyfikowanymi użytkownikami końcowymi ani instruktorami TASER.


Axon Body Worn Camera Course

This course covers the Axon body worn cameras, and will certify those who successfully complete the course as BWC users for a period of 2 years from the date of certification. This course is open to sworn law enforcement officers, military personnel, and licensed professional security employees. Part 1 of the courses is completed online. Part 2 consists of practical training and final certification.

Tematy teoretyczne:

 • Axon Body 2 Camera
 • Axon Flex 2 Camera
 • Evidence.com
 • Administrative Settings
 • Video Redaction
 • Case Sharing
 • Ścieżki audytu
 • Axon apps including Device Manager

The fee is $600 for the certification. Certification period: 2 years from the date of certificationMożemy przystąpić do rejestracji?

Aby rozpocząć, załóż konto w Akademii Axon.

Przejdź do Akademii Axon