Na posterunku

Naszym celem jest redukcja czasu pracy, który jest poświęcany na wypełnienia dokumentów papierowych. Systemy do zarządzania cyfrowymi dowodami (DEMS) wspierają osiągnięcie tego celu dzięki funkcjom transkrypcji, edycji i analizy dowodów.

Użycie kamer nasobnych powoduje, iż generowana jest duża liczba dowodów cyfrowych wymagających wyboru sposobu ich przechowywania. Aby zapanować nad tym zalewem danych, można kupować setki dysków twardych i zatrudniać dodatkowych informatyków — albo można po prostu gromadzić wszystko w jednym systemie: Evidence.com firmy Axon. Evidence.com zabezpiecza szyfrowany przesył danych oraz pozwala na oznaczanie dowodów. Dzięki temu udostępnienie akt konkretnej sprawy jest kwestią kilku kliknięć. Evidence.com jest rozwijany na bieżąco o kolejne funkcjonalności jak jednoczesne odtwarzanie materiału z wielu kamer czy zaawansowane filtry anonimizujące.

Zarządzanie cyfrowym materiałem dowodowym

Evidence.com to nasze rozwiązanie oparte na chmurze służące do zarządzania cyfrowym materiałem dowodowym. Jego odpowiednikiem instalowanym lokalnie jest Axon Commander.

Pokoje przesłuchań

Axon Interview to rozwiązania dedykowana do pokojów przesłuchań, charakteryzujące się wysokim poziomem bezpieczeństwa procesu nagrywania.

Digital Evidence and Records Management

Over 325,000 licenses have been issued for Evidence.com, giving agencies around the world access to simplified digital evidence workflows that save time and money.

Pokoje przesłuchań

Cechami charakterystycznymi naszego systemu do pokojów przesłuchań jest 24-godzinny bufor czasowy oraz możliwość oznaczania i opisywania nagrań na bieżąco.

Device Management and Performance Insights

Increase efficiency by giving your armorers and staff a lightweight mobile app for device and inventory management. Inform supervisors with data insights to identify training and additional support needs.Rozwiązania pokrewne