Rozwiązania dla służb mundurowych

Platforma skupiająca urządzenia, oprogramowanie oraz ludzi w zupełnie nowej wizji ochrony życia.

Sieć Axon

Świat służb mundurowych cechuje wysoka dynamika zdarzeń i ich nieprzewidywalność. Staramy się adresować wszelkie scenariusze codziennej pracy funkcjonariuszy. Nasza platforma reprezentuje wewnętrznie zintegrowany i połączony system składowych naszej oferty. Przykładem niech będzie sytuacja, w której funkcjonariusz wyciąga z kabury broń palną lub odbezpiecza inteligentną bron TASER.Czujnik ukryty w kaburze lub podłączony magazynek zasilający do broni Taser inicjuje automatyczne włączenie wszystkich kamer Axon znajdujących się w pobliżu.Uzupełnieniem tego scenariusza może być bezproblemowe przesłanie tego materiału do systemu DEMS (zarządzania cyfrowym materiałem dowodowym). Poniżej film ilustrujący ten scenariusz wraz z wykorzystaniem systemu Evidence.

Dowiedz się, jak nasze produkty ze sobą współpracują

W terenie

Na posterunku

Dla sąduGotowi do zakupu? Chcesz spróbować, jak działa sieć?