Jak działa Axon Fleet?

System Axon Fleet stanowi niezawodny samochodowy system wideo z łącznością sieciową, oparty na sprzęcie i oprogramowaniu firmy Axon oraz technologii samochodowej. Poniżej przedstawiamy przegląd elementów systemu Axon Fleet, stosowanych procesów roboczych oraz typowych modeli przesyłania danych wideo. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji wdrażania rozwiązania Axon Fleet i możliwości integracji z istniejącymi rozwiązaniami technicznymi jednostki, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Axon.

Elementy systemu Axon Fleet

 • Lista sprzętu Axon Fleet:
  - 2 kamery Axon Fleet
  - 2 uchwyty Axon Fleet
  - 2 jednostki zasilające Axon Fleet
  - Wiązki kablowe
  - Klucz USB Bluetooth
 • Aplikacja Axon View XL
 • Router: router samochodowy z obsługą sieci bezprzewodowych WPA2-PSK (AES)
 • Terminal przenośny: dostarczony przed jednostkę terminal lub komputer przenośny
 • Axon Signal Unit
 • stacja dokująca Axon (użycie w przypadku braku łączności internetowej w samochodzie)

Rozpoczęcie zmiany

System Axon Fleet wymaga, aby funkcjonariusz rozpoczynający zmianę uwierzytelnił się w serwisie Evidence.com za pośrednictwem aplikacji Axon View XL. Wymóg uwierzytelnienia pozwala zagwarantować, że rejestrowane od tego momentu materiały wideo i inne operacje systemu Axon Fleet będą jednoznacznie powiązane z tym funkcjonariuszem. Jeżeli jednostka włączyła obsługę uwierzytelniania wieloskładnikowego lub logowania jednokrotnego na koncie w serwisie Evidence.com, to wymuszane będą właśnie te zaawansowane mechanizmy uwierzytelniania.

Odtwarzanie samochodowych plików wideo i podgląd na żywo

Odtwarzanie samochodowych plików wideo i podgląd na żywo nagrań wideo systemu Fleet podlegają następującym ogólnym zasadom przepływu danych:

 1. Funkcjonariusz korzystający z aplikacji Axon View XL (View XL) klika opcję Live View (Podgląd na żywo) lub Review (Przegląd).
 2. Aplikacja View XL komunikuje się z kamerą systemu Fleet w celu odtworzenia plików wideo znajdujących się w lokalnej, własnej pamięci kamery lub wyświetlania podglądu na żywo ze strumienia bieżącego nagrania kamery.
 3. Aplikacja View XL nie zachowuje trwałej kopii nagrania wideo pobranego do odtworzenia z kamery systemu Fleet.

Przesyłanie danych wideo do serwisu Evidence.com

Modele realizacji przesyłania wideo w systemie Axon Fleet różnią się sposobem wysyłania zarejestrowanych danych wideo do serwisu Evidence.com, co zależy głównie od tego, czy wymagana jest stała dostępność łączności internetowej w samochodzie.

Łączność internetowa w samochodzie (LTE lub Wi-Fi poprzez WAN)

Łączność internetowa w samochodzie może być stała, jak w przypadku LTE w samochodzie, lub występować wtedy, gdy samochód znajduje się w pobliżu zaufanych sieci Wi-Fi udostępniających łączność internetową. Tak czy inaczej, gdy wymagana jest stała łączność internetowa w samochodzie, zastosowanie mają następujące ogólne zasady przepływu danych:

 1. Funkcjonariusz korzystający z aplikacji Axon View XL (View XL) (1a) lub urządzenia z technologią Axon Signal (1b) aktywuje kamery systemu Fleet, po czym kamery zaczynają zapisywać dane wideo w lokalnej, własnej pamięci kamery.
 2. Po zakończeniu rejestracji kamery systemu Fleet w sposób bezpieczny replikuje pliki wideo do aplikacji View XL.
 3. Aplikacja View XL przechowuje pliki wideo w pamięci podręcznej terminala MDT.
 4. Po nawiązaniu przez aplikację View XL połączenia z serwisem Evidence.com bezpiecznie wysyła plik wideo do tego serwisu.
 5. Po potwierdzonym, pomyślnym wczytaniu pliku wideo serwis Evidence.com komunikuje aplikacji View XL, że plik wideo został zapisany i że można usunąć kopie znajdujące się w pamięci podręcznej aplikacji Axon View XL i w kamerze systemu Axon Fleet.

Przesyłanie danych przez LTE lub Wi-Fi

Brak łączności internetowej w samochodzie (Dock and Walk)

Gdy nie jest wymagana stała łączność internetowa w samochodzie znajdującym się w terenie lub przy posterunku, do wysyłania plików wideo przez Internet kamery systemu Axon Fleet mogą używać urządzenia Axon Dock. Zastosowanie mają następujące ogólne zasady przepływu danych:

 1. Funkcjonariusz korzystający z aplikacji Axon View XL (View XL) (1a) lub urządzenia z technologią Axon Signal (1b) aktywuje kamery systemu Fleet, po czym kamery zaczynają zapisywać dane wideo w lokalnej, własnej pamięci kamery.
 2. Po zakończeniu zmiany funkcjonariusz odłącza kamery systemu Fleet od uchwytów i umieszcza je w stacji dokującej Axon Dock jednostki.
 3. Urządzenie Axon Dock koordynuje proces bezpiecznego wysyłania plików wideo z kamer systemu Fleet do serwisu Evidence.com.
 4. Po potwierdzonym, pomyślnym wczytaniu pliku wideo serwis Evidence.com informuje urządzenie Axon Dock, że plik wideo został zapisany i że można usunąć kopie znajdujące się w kamerze systemu Fleet.

Automatyczne przesyłanie danych