Axon Cloud Services Maintenance Schedule

Last Updated: September 11th, 2019

The Axon Cloud Services Maintenance Schedule outlines the preferred windows in which Axon Cloud Services are maintained and may be unavailable to customers. During maintenance, the service is upgraded to provide customers with new features and enhancements. Additionally, maintenance windows are used to update the service to ensure its' security, availability and performance. Updates to the Axon Cloud Services Maintenance Schedule will be posted on this website.

Planowa konserwacja

Konserwację okresową zaplanowano na każdy czwarty wtorek miesiąca następująco wg czasu pacyficznego (PT)*:

WdrożenieDzień tygodnia (PT) Pacific Time (PT)* Uniwersalny czas skoordynowany (UTC)
Australia**

Wtorek

02:00 - 05:00

10:00–12:00

Brazylia

Wtorek

10:00–11:00

17:00–19:00

Unia Europejska

Wtorek

13:00–14:00

20:00–22:00

Wielka Brytania**

Wtorek

14:00–15:00

21:00–23:00

Kanada

Wtorek

16:00–17:00

23:00–01:00***

United States - Federal Region

Wtorek

17:00 - 18:00

00:00 - 02:00****

Stany Zjednoczone

Wtorek

21:00–22:00

04:00–06:00****

* Pacific Time (PT) observes daylight savings. UTC time data is reflective of maintenance windows regardless of daylight savings observation. Refer to UTC to calculate local time of maintenance.
** Maintenance performed on UK and AU a week after the fourth Tuesday of each month
*** Time period includes time on Wednesday in UTC
**** Time period is on Wednesday in UTC

Planowana konserwacja

Firma Axon może planować okna konserwacji poza ramami nakreślonymi w sekcji Konserwacja planowa.

Konserwacja awaryjna

Poprawki i wersje awaryjne służą do dostarczania doraźnych poprawek aplikacji i zazwyczaj nie są widoczne dla klientów. O ile to możliwe, poprawki i wersje awaryjne są wdrażane poza godzinami najwyższego obciążenia i bez powodowania przestoju. Wersje awaryjne są opracowywane według potrzeb i mogą być udostępniane w dowolnym dniu tygodnia.

Axon Device Firmware Updates

Firmware updates and enhancements to Axon Devices are pushed from Axon Cloud Services. Customer interaction is not required. Updates are retrieved, installed and validated during the normal device charging and data transfer process. Firmware updates are systemically rolled out to customers in waves.

Powiadomienie o konserwacji

Powiadomienia o zbliżającej się konserwacji okresowej są wysyłane tylko w przypadku, gdy zmienił się harmonogram konserwacji okresowej. Około jednego (1) tygodnia przed konserwacją okresową administratorzy klientów serwisu Evidence.com otrzymują uwagi do wersji.

Jeśli wymagana jest planowana konserwacja, firma Axon powiadomi o tym administratorów klientów serwisu Evidence.com e-mailem z wyprzedzeniem co najmniej jednego (1) tygodnia.

W przypadku konserwacji okresowej lub planowanej konserwacji, która wymaga działania klienta (np. aktualizacji ustawień sieci), firma Axon będzie się komunikować pocztą elektroniczną na co najmniej sześćdziesiąt (60) dni przed terminem konserwacji. Uwaga: Jeśli konieczne będzie przeprowadzenie konserwacji awaryjnej, która wymaga działania klienta, klienci mogą być powiadamiani z wyprzedzeniem krótszym niż jeden (1) tydzień.

Change Data
Adjusted Australia region deployment window, added US Federal Region, updated naming convention of Evidence.com to Axon Cloud Services, and generalized Axon camera models to Axon Devices

September 11, 2019

Initial Publication

March 13th, 2018