Harmonogram konserwacji serwisu Evidence.com

Ostatnia aktualizacja: March 13th, 2018

Harmonogram konserwacji serwisu Evidence.com zawiera informacje o preferowanych terminach przeprowadzania konserwacji serwisu Evidence.com, kiedy serwis może być niedostępny dla klientów. W trakcie konserwacji usługa jest uaktualniana w celu udostępnienia klientom nowych funkcji i ulepszeń. Dodatkowo okna czasowe konserwacji są wykorzystywane do aktualizacji usługi w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa, dostępności i wydajności. W tej witrynie będą publikowane aktualizacje Harmonogramu konserwacji serwisu Evidence.com.

Planowa konserwacja

Konserwację okresową zaplanowano na każdy czwarty wtorek miesiąca następująco wg czasu pacyficznego (PT)*:

WdrożenieDzień tygodnia (PT) Pacific Time (PT)* Uniwersalny czas skoordynowany (UTC)
Brazylia

Wtorek

10:00–11:00

17:00–19:00

Australia**

Wtorek

13:00–14:00

20:00–22:00

Unia Europejska

Wtorek

13:00–14:00

20:00–22:00

Wielka Brytania**

Wtorek

14:00–15:00

21:00–23:00

Kanada

Wtorek

16:00–17:00

23:00–01:00***

Stany Zjednoczone

Wtorek

21:00–22:00

04:00–06:00****

* W strefie czasu pacyficznego (PT) obowiązuje czas letni. Dane czasu UTC odzwierciedlają okna czasowe konserwacji bez względu na to, czy stosowany jest czas letni. Refer to UTC to calculate local time of maintenance.
** Maintenance performed on Evidence.com UK and Evidence.com AU a week after the fourth Tuesday of each month
*** Time period includes time on Wednesday in UTC
**** Time period is on Wednesday in UTC

Planowana konserwacja

Firma Axon może planować okna konserwacji poza ramami nakreślonymi w sekcji Konserwacja planowa.

Konserwacja awaryjna

Poprawki i wersje awaryjne służą do dostarczania doraźnych poprawek aplikacji i zazwyczaj nie są widoczne dla klientów. O ile to możliwe, poprawki i wersje awaryjne są wdrażane poza godzinami najwyższego obciążenia i bez powodowania przestoju. Wersje awaryjne są opracowywane według potrzeb i mogą być udostępniane w dowolnym dniu tygodnia.

Aktualizacje oprogramowania układowego kamer Axon Body, Body 2 i Flex

Aktualizacje i udoskonalenia oprogramowania układowego kamer Axon Body, Axon Body 2 i Axon Flex są wdrażane przez stację dokującą Axon i aplikację Evidence Sync. Klient nie musi wykonywać żadnych czynności. Aktualizacje są pobierane, instalowane i weryfikowane w trakcie normalnych procesów ładowania urządzenia i transferu danych. Aktualizacje oprogramowania układowego są systematycznie dostarczane do określonych grup klientów.

Powiadomienie o konserwacji

Powiadomienia o zbliżającej się konserwacji okresowej są wysyłane tylko w przypadku, gdy zmienił się harmonogram konserwacji okresowej. Około jednego (1) tygodnia przed konserwacją okresową administratorzy klientów serwisu Evidence.com otrzymują uwagi do wersji.

Jeśli wymagana jest planowana konserwacja, firma Axon powiadomi o tym administratorów klientów serwisu Evidence.com e-mailem z wyprzedzeniem co najmniej jednego (1) tygodnia.

W przypadku konserwacji okresowej lub planowanej konserwacji, która wymaga działania klienta (np. aktualizacji ustawień sieci), firma Axon będzie się komunikować pocztą elektroniczną na co najmniej sześćdziesiąt (60) dni przed terminem konserwacji. Uwaga: Jeśli konieczne będzie przeprowadzenie konserwacji awaryjnej, która wymaga działania klienta, klienci mogą być powiadamiani z wyprzedzeniem krótszym niż jeden (1) tydzień.