Jak wypadamy w porównaniu?

Oto, jak nasze rozwiązanie wygląda w porównaniu z ofertą innych dostawców.

Funkcje bezpieczeństwaEvidence.comHybrydowe rozwiązania z „hostingiem w chmurze”*Rozwiązania lokalne*
Przechowywanie zgodne z wymogami amerykańskiej Służby ds. Informacji w Zakresie Sądownictwa Karnego (CJIS)

Cyfrowe odciski palców zabezpieczające łańcuch dowodowy

Asekuracja niezależnych podmiotów w zakresie bezpieczeństwa przechowywanych danych, w tym normy ISO 27001, FedRAMP, SOC 2, PCI, poziom 1

Ogromny potencjał i niezawodność przechowywania danych

Aplikacja zgodna z wymogami amerykańskiej Służby ds. Informacji w Zakresie Sądownictwa Karnego (CJIS)

Zabezpieczenie przed usunięciem materiału dowodowego (poprzez procedury, wiadomości e-mail z powiadomieniami oraz okres oczekiwania na usunięcie)

Rejestry audytowe dla materiałów dowodowych, które nie mogą być modyfikowane nawet przez personel informatyczny ani administratorów systemu

Wieloczynnikowe uwierzytelnianie i prowadzenie białej listy adresów IP

Szyfrowanie danych w fazie nieużywania oraz podczas transferu

Samoczynna instalacja korekt bezpieczeństwa aplikacji oraz uaktualnień funkcji

Wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym i okresowe testy penetracyjne aplikacji i danych

* Informacje podane w tej tabeli reprezentują „przeciętną” ofertę w ramach poszczególnych typów rozwiązań w zakresie zarządzania materiałem dowodowym na podstawie zagregowanej przez nas wiedzy na temat konkurencji. Oferowana przez nas aplikacja Evidence Sync nie została uwzględniona w tej analizie porównawczej.