Udostępniaj dowody. Chroń prawdę.

Możliwość udostępniania plików podczas rozpoznania sprawy, zachowanie ciągłości łańcucha dowodowego oraz szyfrowanie całego materiału dowodowego. System Evidence.com dla prokuratorów pozwala na centralne zarządzenie materiałem dowodowym każdego rodzaju uzyskanego z dowolnej służby. Dodatkowo oferujemy gratis standardowe licencje dla prokuratorów współpracujących z formacjami, które już korzystają z platformy Evidence.com.

Zarejestruj się na Evidence.com

 • Bezproblemowe udostępnianie materiału dowodowego

  Dodawanie dowodów do spraw i udostępnianie ich odpowiednim stronom za pomocą kilku kliknięć.

 • Bezpieczeństwo danych

  Dane są szyfrowane, a wszystkie operacje na danych są rejestrowane w dzienniku inspekcji w celu zagwarantowania autentyczności i utrzymania ciągłości łańcucha dowodowego.

 • Przeglądanie i magazynowanie plików bez kosztów

  Udostępnianie spraw, odbieranie plików od wielu jednostek, przesyłanie danych cyfrowych i wiele innych.

 • System oparty na chmurze

  Natychmiastowe skalowanie w razie potrzeby — bezproblemowe zwiększanie rozmiaru pamięci wykorzystywanej do przechowywania materiału dowodowego.

Materiał dowodowy z możliwością zarządzania

We współpracy z lokalnymi jednostkami bezpłatnie udostępniaj i przeglądaj dowody dowolnego typu za pomocą naszego internetowego systemu zarządzania materiałem dowodowym. Wypełnij formularz, aby założyć konto Evidence.com dla prokuratorów.Potrzebujesz pomocy technicznej?

W zakresie wsparcia technicznego zapraszamy do kontaktu z naszym lokalnym partnerem UMO pod numerem +48 (22) 374 08 87 lub z działem pomocy technicznej w USA zgodnie z linkiem.

Odwiedź Centrum pomocy