Axon Commander

Zarządzanie materiałem dowodowym z użyciem jednego potężnego systemu.

Axon Commander to aplikacja uruchamiana lokalnie, która konsoliduje wszystkie dowody cyfrowe w jednym bezpiecznym miejscu. Zapewnia łatwy dostęp do materiałów dowodowych i upraszcza zarządzanie nimi, gwarantując jednocześnie utrzymanie bezpieczeństwa i zachowanie ciągłości łańcucha dowodowego. Program Commander został opracowany pod kątem spełniania wymogów zarządzania materiałem dowodowym w jednostkach zlokalizowanych w regionach, w których nie ma dostępu do niezawodnego i szybkiego Internetu. Oferuje te same funkcje, jak rozwiązanie oparte na chmurze — Evidence.com, korzystając z lokalnych systemów przechowywania danych.

 • Konsolidacja dowodów

  Zarządzanie wszystkimi zebranymi dowodami w jednej aplikacji oraz wyszukiwanie na bazie użytkownika, daty/czasu, źródła, lokalizacji, metadanych oraz zakładek.

 • Eliminacja procesów ręcznego magazynowania danych

  Koniec z dyskami DVD, kasetami VHS i innymi procesami ręcznego magazynowania dokumentów. Magazynowanie plików cyfrowych na serwerze zwiększa wydajność pobierania i udostępniania danych oraz zarządzania nimi.

 • Zachowanie ciągłości łańcucha dowodowego

  Wszystkie czynności są automatycznie rejestrowane przez system, a zdarzenia dostępu są raportowane w chronionej ścieżce audytu. W celu zachowania integralności danych wszystkie dowody są uwierzytelnianie algorytmem haszowania SHA-2.

 • Automatyzacja cyfrowych przepływów pracy

  Pliki można przenosić i importować między lokalizacjami przechowywania, jak również tagować je i automatycznie udostępniać prokuratorom.

 • Optymalne wykorzystanie inwestycji w pamięć masową

  Dowody cyfrowe można katalogować na podstawie istotności, zapisywać w wybranym systemie i automatycznie usuwać pliki na podstawie konfigurowalnych zasad okresu przechowywania.

Aplikacja może zostać dostarczona w różnych konfiguracjach, takich jak samodzielny system lub w wersji scentralizowanej o kilku instancjach. Ilustracja przedstawia sposób wykorzystania scentralizowanej konfiguracji programu Commander do połączenia kilku okręgów oraz centrali (HQ).

Cechy i zalety

Zarządzanie plikami. Organizacja dowodów w oparciu o logiczną dla nas kolejność procedur za pomocą możliwej do dostosowania struktury folderów pozwalającej zarządzać dowodami posegregowanymi zgodnie z numerem sprawy i typem dowodu lub przestępstwa. Definiowanie okresów przechowywania danych dla każdego folderu.

Udostępnianie dowodów. Udostępnianie materiałów dowodowych innym przez sieć za pomocą nowoczesnej funkcji serwera Commander lub tworzenie płyty DVD do udostępnienia fizycznego przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości łańcucha dowodowego. Drukowanie indywidualnych etykiet płyt DVD pomocnych przy zarządzaniu zasobami, opatrzonych kodami kreskowymi, numerem sprawy lub opisem zawartości.

Zarządzanie dużą organizacją. Zarządzanie rozległymi układami zastosowania dzięki integracji z usługą Active Directory, operacyjnym uprawnieniom grupowym oraz grupowemu tagowaniu materiałów dowodowych.

Jednoczesne odtwarzanie wielu plików wideo. Możliwość wybrania wielu plików wideo i jednoczesnego ich odtwarzania, nawet jeśli różnią się formatem.

Szerokie możliwości odtwarzania własnościowych plików video. Obszerna wbudowana biblioteka kodeków aplikacji Commander w połączeniu z możliwością używania odtwarzaczy zewnętrznych zapewnia skuteczną obsługę własnościowych formatów wideo.

Integracja systemu. Integracja programu Commander z innymi platformami sprzętowymi i oprogramowaniem poprzez możliwość opracowania zewnętrznych pluginów.

Edycja. Możliwość edycji dowolnych obiektów na zdjęciu lub filmie, w tym twarzy, tablic rejestracyjnych i innych obrazów poufnych dzięki oprogramowaniu Axon Five na komputery stacjonarne.

Axon Commander jest dostępny na systemy operacyjne Windows Server 2008 R2 lub nowsze oraz Windows 7 lub nowsze.

Specyfikacja produktu

PROPRIETARY VIDEO SUPPORT

Support for proprietary video formats through our extensive codec library or third-party player option (see below for supported file types)

VIDEO 

MJPEG, mp4, AVI, G64 (Genetec), AV (Panasonic), PEF (Pelco), OML (OnSSI), SMD (Cisco), MKV, WMV, 3GP, ASF and more

GEO FENCE QUERY

Query assets based on geo-spatial information and time

PHOTOS 

jpeg, png, gif, tif, bmp, raw and more

WILD CARD SEARCH

Search for any keyword within any metadata throughout the entire system

AUDIO 

mp3, wav, wmv and more

MAPPING PLAYBACK

Any video files containing GPS coordinates can play back a map in sync with the video

DOCUMENTS 

doc, docx, pdf, xls and more

SIMULTANEOUS VIDEO FILE PLAYBACK

Select multiple video files, including different formats, and play them back simultaneously

TIERED STORAGE LOCATION SUPPORT

Manage file storage locations based on events and cases


Automatyzacja przepływu pracy.

Axon Commander pozwala zarządzać dowodami i plikami przy jednoczesnym zachowaniu integralności danych. Wypełnij formularz, aby skontaktować się z naszym działem sprzedaży lub zapoznać z opcjami zakupu i dowiedzieć się, które rozwiązanie jest najbardziej odpowiednie.

Opcje zakupu

Potrzebujesz pomocy technicznej?

W zakresie wsparcia technicznego zapraszamy do kontaktu z naszym lokalnym partnerem UMO pod numerem +48 (22) 374 08 87 lub z działem pomocy technicznej w USA zgodnie z linkiem.

Odwiedź Centrum pomocy