Axon Commander

Zarządzanie materiałem dowodowym z użyciem jednego potężnego systemu.

Axon Commander to aplikacja uruchamiana lokalnie, która konsoliduje wszystkie dowody cyfrowe w jednym bezpiecznym miejscu. Zapewnia łatwy dostęp do materiałów dowodowych i upraszcza zarządzanie nimi, gwarantując jednocześnie utrzymanie bezpieczeństwa i zachowanie ciągłości łańcucha dowodowego. Program Commander został opracowany pod kątem spełniania wymogów zarządzania materiałem dowodowym w jednostkach zlokalizowanych w regionach, w których nie ma dostępu do niezawodnego i szybkiego Internetu. Oferuje te same funkcje, jak rozwiązanie oparte na chmurze — Evidence.com, korzystając z lokalnych systemów przechowywania danych.

 • Konsolidacja dowodów

  Zarządzanie wszystkimi zebranymi dowodami w jednej aplikacji oraz wyszukiwanie na bazie użytkownika, daty/czasu, źródła, lokalizacji, metadanych oraz zakładek.

 • Eliminacja procesów ręcznego magazynowania danych

  Koniec z dyskami DVD, kasetami VHS i innymi procesami ręcznego magazynowania dokumentów. Magazynowanie plików cyfrowych na serwerze zwiększa wydajność pobierania i udostępniania danych oraz zarządzania nimi.

 • Zachowanie ciągłości łańcucha dowodowego

  Wszystkie czynności są automatycznie rejestrowane przez system, a zdarzenia dostępu są raportowane w chronionej ścieżce audytu. W celu zachowania integralności danych wszystkie dowody są uwierzytelnianie algorytmem haszowania SHA-2.

 • Automatyzacja cyfrowych przepływów pracy

  Pliki można przenosić i importować między lokalizacjami przechowywania, jak również tagować je i automatycznie udostępniać prokuratorom.

 • Optymalne wykorzystanie inwestycji w pamięć masową

  Dowody cyfrowe można katalogować na podstawie istotności, zapisywać w wybranym systemie i automatycznie usuwać pliki na podstawie konfigurowalnych zasad okresu przechowywania.

Aplikacja może zostać dostarczona w różnych konfiguracjach, takich jak samodzielny system lub w wersji scentralizowanej o kilku instancjach. Ilustracja przedstawia sposób wykorzystania scentralizowanej konfiguracji programu Commander do połączenia kilku okręgów oraz centrali (HQ).

Cechy i zalety

Zarządzanie plikami. Organizacja dowodów w oparciu o logiczną dla nas kolejność procedur za pomocą możliwej do dostosowania struktury folderów pozwalającej zarządzać dowodami posegregowanymi zgodnie z numerem sprawy i typem dowodu lub przestępstwa. Definiowanie okresów przechowywania danych dla każdego folderu.

Udostępnianie dowodów. Udostępnianie materiałów dowodowych innym przez sieć za pomocą nowoczesnej funkcji serwera Commander lub tworzenie płyty DVD do udostępnienia fizycznego przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości łańcucha dowodowego. Drukowanie indywidualnych etykiet płyt DVD pomocnych przy zarządzaniu zasobami, opatrzonych kodami kreskowymi, numerem sprawy lub opisem zawartości.

Zarządzanie dużą organizacją. Zarządzanie rozległymi układami zastosowania dzięki integracji z usługą Active Directory, operacyjnym uprawnieniom grupowym oraz grupowemu tagowaniu materiałów dowodowych.

Jednoczesne odtwarzanie wielu plików wideo. Możliwość wybrania wielu plików wideo i jednoczesnego ich odtwarzania, nawet jeśli różnią się formatem.

Szerokie możliwości odtwarzania własnościowych plików video. Obszerna wbudowana biblioteka kodeków aplikacji Commander w połączeniu z możliwością używania odtwarzaczy zewnętrznych zapewnia skuteczną obsługę własnościowych formatów wideo.

Integracja systemu. Integracja programu Commander z innymi platformami sprzętowymi i oprogramowaniem poprzez możliwość opracowania zewnętrznych pluginów.

Edycja. Możliwość edycji dowolnych obiektów na zdjęciu lub filmie, w tym twarzy, tablic rejestracyjnych i innych obrazów poufnych dzięki oprogramowaniu Axon Five na komputery stacjonarne.

Axon Commander jest dostępny na systemy operacyjne Windows Server 2008 R2 lub nowsze oraz Windows 7 lub nowsze.


Potrzebujesz pomocy technicznej?

W zakresie wsparcia technicznego zapraszamy do kontaktu z naszym lokalnym partnerem UMO pod numerem +48 (22) 374 08 87 lub z działem pomocy technicznej w USA zgodnie z linkiem.

Odwiedź Centrum pomocy