Polityka prywatności

Przegląd

Firma Axon Enterprise („Axon”) zdaje sobie sprawę z tego, że użytkownicy martwią się o sposób używania i udostępniania swoich danych osobowych oraz zapewnia, że poważnie traktuje ich prywatność. Firma Axon opracowała niniejsze Oświadczenie ws. Polityki prywatności („Oświadczenie”) jako wyraz naszego zaangażowania w ochronę Państwa prywatności. Proszę przeczytać poniższe informacje, aby poznać lepiej naszą politykę prywatności.

Zakres Polityki prywatności

Niniejsze Oświadczenie dotyczy gromadzenia danych osobowych przez Axon, które firma zbiera, gdy użytkownik odwiedza strony internetowe Axon Enterprise. Nie ma ona zastosowania do informacji gromadzonych i przechowywanych za pośrednictwem innych środków niż wspomniane strony internetowe ani do praktyk niezależnych podmiotów, które nie znajdują się w posiadaniu firmy Axon ani nie są przez nią kontrolowane, jak również osób, których firma Axon nie zatrudnia ani którymi nie kieruje. Przez uzyskanie dostępu do stron internetowych Axon Enterprise użytkownik akceptuje praktyki przedstawione w niniejszym Oświadczeniu.

Dostęp do informacji o klientach gromadzonych ze stron internetowych Axon Enterprise ograniczony jest do firmy Axon oraz stron trzecich, które wymagają dostępu do informacji o klientach w celu dostarczania usług operacyjnych lub innych usług wspierających na rzecz firmy Axon, informacji o produktach Axon lub samych produktów, ofert usług lub modernizacji, jak również z uwagi na obowiązujące przepisy. Firma Axon nie dystrybuuje, nie sprzedaje ani nie wypożycza danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem swoich stron internetowych. Dotyczy to również danych osobowych (np. adresów e-mail lub adresów pocztowych) przesyłanych na adresy e-mail z przedmiotowych stron internetowych. Firma Axon nie przesyła niechcianych wiadomości e-mail użytkownikom swoich stron internetowych. Przekazywanie danych osobowych wprowadzanych przez formularze na stronach internetowych chronione jest za pomocą funkcji zapewniających bezpieczeństwo.

Gromadzenie danych osobowych przez firmę Axon i jego cel

Głównym celem zbierania informacji przez firmę Axon jest zapewnienie użytkownikowi przystępnego, spersonalizowanego i sprawnego sposobu korzystania ze stron internetowych firmy Axon. Firma Axon podejmuje uzasadnione środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją i zniszczeniem danych osobowych. Gromadzimy następujące rodzaje informacji od naszych klientów:

(A) Informacje dostarczane nam przez użytkownika

Firma Axon gromadzi informacje identyfikujące, gdy użytkownik korzysta ze stron internetowych Axon Enterprise oraz gdy bierze udział w promocji lub konkursach. Od klientów rejestrujących się w celu korzystania ze stron Axon Enterprise możemy wymagać, aby podali nam na przykład następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, informacje na temat kwalifikacji finansowej oraz do rachunku — np. nazwa i adres przypisane do rachunku, numer karty kredytowej, jak również tożsamość użytkowników w organizacji, która będzie korzystała ze stron internetowych Axon Enterprise. Gdy użytkownik wstępnie wyrazi zainteresowanie uzyskaniem dodatkowych informacji na temat stron internetowych Axon Enterprise lub gdy zarejestruje się na stronach internetowych Axon Enterprise, możemy poprosić również o dodatkowe rodzaje informacji osobowych, m.in. stanowisko, nazwę działu, numer faksu lub informacje uzupełniające o firmie lub instytucji. Możemy także wymagać danych demograficznych oraz unikalnych identyfikatorów w celu zapewnienia większego stopnia personalizacji korzystania ze stron lub weryfikacji haseł użytkownika. Wszelkie informacje finansowe oraz dotyczące rachunków, które otrzymujemy od użytkownika, są używane w celu sprawdzenia, czy kwalifikuje się jako ewentualny klient oraz w celu wystawienia mu rachunków za zakupy. Firma Axon może korzystać z usług niezależnego pośrednika do zarządzania procesem przetwarzania kart kredytowych i rachunków. Pośrednik tego typu stanowi jedynie ogniwo w łańcuchu dystrybucji i nie jest upoważniony do przechowywania, zachowywania ani wykorzystywania dostarczonych informacji, jedynie z wyjątkiem obsługi operacji kartą kredytową i rachunków.

Jeżeli są Państwo zarejestrowanymi użytkownikami stron internetowych Axon Enterprise, zwracamy uwagę, że niektóre dotyczące Państwa informacje mogą pozostać w naszych rejestrach.

(B) Informacje automatyczne

Firma Axon otrzymuje i przechowuje pewnego typu informacje przy każdej interakcji użytkownika z nami za pośrednictwem stron internetowych Axon Enterprise. Firma Axon automatycznie otrzymuje i zapisuje określone „dane o ruchu sieciowym” w rejestrach naszych serwerów, w tym adres IP użytkownika, informacje dotyczące plików cookie Axon, dane żądanej strony, jak również komunikację i interakcje użytkownika z innymi użytkownikami. Firma Axon korzysta z tych danych o ruchu sieciowym, posiłkując się nimi w diagnozowaniu problemów z serwerem, analizowaniu trendów oraz w celu administrowania stronami internetowymi Axon Enterprise.

Axon automatycznie gromadzi informacje o użytkowaniu, takie jak liczba gości i częstotliwość wizyt na naszych stronach, jak również wykorzystanie elementów naszej witryny. Firma Axon może używać tych informacji w celu zapewnienia badań, porad i informacji, w tym m.in. do celów benchmarkingu (np. możemy opublikować oficjalny dokument branżowy wykorzystujący dane zgromadzone w wyniku użytkowania stron internetowych Axon Enterprise). Dane tego typu używane są wyłącznie w formie zbiorczej. Ten rodzaj zbiorczych danych dostarcza nam także informacji o tym, jak często klienci korzystają z określonych elementów stron internetowych Axon Enterprise, umożliwiając uatrakcyjnienie naszych stron dla jak największej liczby klientów. Dodatkowo możemy dostarczać naszym partnerom informacji statystycznych na temat sposobu korzystania przez naszych klientów — zbiorczo — ze stron internetowych Axon Enterprise. Możemy udostępniać tego typu dane statystyczne, aby pomóc naszym partnerom określić, jak często ludzie odwiedzają pewne obszary stron internetowych Axon Enterprise, tak aby oni również mogli zapewnić użytkownikom optymalny poziom obsługi. Ponadto gromadzimy informacje i używamy ich do celów wewnętrznych.

Wiele firm oferuje programy umożliwiające odwiedzanie stron internetowych anonimowo. Jakkolwiek firma Axon nie będzie w stanie zapewnić Państwu spersonalizowanego sposobu korzystania ze strony, jeżeli nie będziemy mogli Państwa rozpoznać, chcemy zasygnalizować istnienie tego typu programów.

(C) Komunikacja pocztą elektroniczną

Axon may receive a confirmation when you open an e-mail from Axon if your computer supports this type of program, in order to help us make e-mails more interesting and helpful. Axon may also send out emails with information regarding Axon including promotions and events. Customers may opt out of receiving such emails by selecting the “unsubscribe” link in the Axon email.

Informacje z innych źródeł

W celu lepszej personalizacji stron internetowych Axon Enterprise firma Axon może gromadzić informacje na temat użytkownika z innych źródeł oraz dodawać je do zbioru danych w profilu klienta.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie

Pliki cookie są alfanumerycznymi identyfikatorami, które firma Axon przesyła na dysk twardy komputera użytkownika przez używaną przez niego przeglądarkę internetową. Umożliwiają one naszym systemom rozpoznanie przeglądarki użytkownika, a w efekcie określenie okoliczności i czasu odwiedzin na stronach w naszej witrynie oraz liczby gości. Firma Axon używa plików cookie, aby jej serwer mógł rozpoznać powracającego gościa jako unikalnego użytkownika. Plik cookie są wykorzystywane w celu personalizowania treści przeglądanych na naszych stronach. Pliki cookie umieszczane przez serwer Axon mogą być odczytywane wyłącznie przez firmę Axon i nie mogą uzyskiwać dostępu, odczytywać ani modyfikować innych danych na komputerze.

Sekcja pomocy w pasku narzędziowym większości przeglądarek zawiera instrukcje dotyczące blokady przyjmowania nowych plików cookie, sposobu wydania przeglądarce komendy monitowania o odbiorze nowego pliku cookie oraz sposobu całkowitej dezaktywacji tego typu plików. Firma Axon zdecydowanie zaleca pozostawienie włączonej obsługi plików cookie, ponieważ umożliwiają one użytkownikowi korzystanie z niektórych najbardziej atrakcyjnych funkcji oferowanych przez Axon. Więcej informacji odnośnie ustawień plików cookie można uzyskać na stronie:

Raportowanie danych demograficznych i związanych z zainteresowaniami przez Google Analytics

Firma Axon otrzymuje sprawozdania demograficzne oraz dotyczące zainteresowań od Google. Obejmują one zagregowane, nieidentyfikowalne osobowo informacje na temat ruchu sieciowego na naszych stronach z uwzględnieniem wieku, płci i upodobań odwiedzających. Raporty te pozwalają firmie Axon ustalić, ilu naszych użytkowników odwiedza witrynę w pewnym zakresie dat, kim oni są i jak ich zachowanie różni się według atrybutu (np. mężczyźni vs. kobiety). Informacje zawarte w tych raportach czerpane są przez Google z plików cookie niezależnego podmiotu DoubleClick. Dane te nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów poza tymi, które sprecyzowano w Oświadczeniu.

Remarketing Google Adwords

Firma Axon zaimplementowała funkcję Remarketing w Google Analytics, aby ułatwić spersonalizowanie swojej oferty reklamowej online. Tego typu usługa analityczna pozwala niezależnym dostawcom, w tym Google, prezentować spersonalizowane reklamy na stronach w całym Internecie. Firma Axon oraz niezależni dostawcy, wśród których znajduje się Google, wykorzystują własne i zewnętrzne pliki cookie łącznie w celu informowania, optymalizacji oraz serwowania reklam na podstawie dotychczasowych wizyt danego internauty w witrynie Axon Enterprise. Innymi słowy, remarketing AdWords spowoduje wyświetlenie odpowiednich ogłoszeń dopasowanych do użytkownika na podstawie tego, które ze stron internetowych Axon Enterprise przeglądał, przez umieszczenie pliku cookie w jego urządzeniu. Plik ten w żaden sposób nie identyfikuje użytkownika ani nie umożliwia dostępu do jego komputera. Remarketing Google AdWords pozwala nam bardziej indywidualnie dostosować naszą ofertę pod kątem potrzeb użytkownika oraz zapewniać bardziej spersonalizowany sposób korzystania ze stron przez wyświetlanie jedynie tych reklam, które są istotne pod kątem specyficznych zainteresowań użytkownika.

Dostępność i dokładność danych osobowych gromadzonych przez Google Analytics

Google Analytics zbiera dane na podstawie indywidualnej aktywności użytkownika na stronach Google oraz w innych witrynach w obrębie sieci serwisu. Google następnie określa wiek, płeć i zainteresowania użytkownika. Aby przejrzeć i edytować te dane osobowe, należy udać się na stronę z ustawieniami reklam w serwisie Google.

Dodatek do przeglądarki wyłączający funkcję Google Analytics

Aby zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, użytkownicy mogą zainstalować dodatek do przeglądarki, który dezaktywuje funkcję Google Analytics. Ten artykuł pomocy zawiera instrukcje wyłączenia Google Analytics. Należy pamiętać, że wiele z usług oferowanych przez Google może nie działać prawidłowo po dezaktywowaniu plików cookie.

Rezygnacja z plików cookie niezależnego podmiotu DoubleClick oraz remarketingu Adwords

DoubleClick wykorzystuje pliki cookie w celu udoskonalania reklam. Niektóre powszechne aplikacje mają za zadanie kierunkować ogłoszenia na podstawie tego, co jest istotne dla użytkownika, poprawiać raportowanie wyników kampanii oraz zapobiegać pokazywaniu reklam, które użytkownik już widział. DoubleClick przesyła plik cookie do przeglądarki po każdym wyświetleniu reklamy internetowej, kliknięciu lub innej czynności skutkującej wywołaniem serwera DoubleClick. Jeżeli przeglądarka akceptuje pliki cookie, plik taki jest zachowywany w przeglądarce. Aby zrezygnować z reklam DoubleClick opartych na zainteresowaniach oraz funkcjonalności Google Adwords w serwisie Google i/lub w całej sieci, należy udać się na stronę z ustawieniami reklam należącą do Google.

Udostępnianie informacji

Informacje dotyczące klientów firmy Axon stanowią integralną część naszej działalności biznesowej. Axon nikomu nie wypożycza ani nie sprzedaje danych osobowych użytkownika, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym Oświadczeniu. Udostępniamy dane osobowe wyłącznie kontrolowanym podmiotom lub podmiotom kontrolowanym bądź współkontrolowanym przez firmę Axon oraz zgodnie z poniższym opisem:

(A) Spółki stowarzyszone, których Axon nie kontroluje

Firma Axon jest stowarzyszona lub pozostaje w partnerstwie z rozmaitymi przedsiębiorstwami oraz ściśle z nimi współpracuje. W niektórych sytuacjach przedsiębiorstwa te operują w obrębie stron internetowych Axon Enterprise. W innych przypadkach Axon oferuje lub sprzedaje produkty bądź usługi wspólnie ze spółkami stowarzyszonymi. W przypadku zamiaru ujawnienia informacji na zewnątrz Axon zapewni możliwość odmowy podania informacji o kliencie lub rezygnacji z takiego udostępniania.

(B) Przedstawiciele

Firma Axon zatrudnia inne firmy i ludzi do wykonywania zadań w naszym imieniu i może być konieczne udostępnienie im danych klienta w celu dostarczania mu produktów i usług. Przykłady mogą obejmować usuwanie powtarzających się informacji z list klientów, analizowanie danych, zapewnianie wsparcia marketingowego, przetwarzanie płatności kartami kredytowymi oraz świadczenie obsługi klienta. Firma Axon może również przekazywać dane osobowe klientów przedstawicielom, którzy użyją ich do zweryfikowania zagregowanych danych dotyczących korzystania, które dostarczamy naszym partnerom. We wszystkich przypadkach, w których udostępniamy dane klientów takim przedstawicielom, jednoznacznie wymagamy od agenta, aby potwierdził znajomość i przestrzegał postanowień Polityki prywatności firmy Axon. Dodatkowo, jeżeli firma Axon zechce przekazać takie informacje stronie trzeciej działającej w charakterze przedstawiciela, uczyni to jedynie pod warunkiem, że niezależny przedstawiciel zawrze Umowę poufności.

(C) Oferty promocyjne

Axon may send offers to certain customers on behalf of other businesses with whom Axon has a partnership. However, when Axon does so, Axon does not give the other business your name and address. If you are a user of the Axon Enterprise websites and do not wish to receive these offers, please request to unsubscribe.

(D) Za zgodą użytkownika

Za wyjątkiem powyższych postanowień, użytkownik zostanie powiadomiony o ewentualnym udostępnianiu jego danych osobowych stronom trzecim.

Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym Oświadczeniu firma Axon nie udostępni otrzymywanych danych osobowych stronom trzecim nienależącym do Axon bez zgody użytkownika, o ile celem tego nie będzie: (i) udzielenie odpowiedzi na stosownie uprawnione wnioski o udzielenie informacji ze strony policji oraz władz państwowych; (ii) zastosowanie się do jakiegokolwiek przepisu prawa, regulacji, wezwania do stawiennictwa lub nakazu sądowego; (iii) zbadanie i pomoc w zapobieganiu zagrożeniom dla bezpieczeństwa, oszustwom lub innym działaniom podejmowanym w złej intencji; (iv) egzekwowanie/ochrona praw i własności firmy Axon lub jej spółek zależnych; lub (v) ochrona prawa do bezpieczeństwa osobistego pracowników firmy Axon lub osób trzecich odwiedzających strony internetowe Axon Enterprise lub korzystających z nich.

Informacje o użytkowniku są bezpieczne

Wszystkie informacje dotyczące klienta zbierane i przechowywane przez Axon znajdują się w bezpiecznym centrum przechowywania danych korporacyjnych oraz/lub poza tym stosowane są wobec nich najlepsze praktyki ochrony dostępu. Dostęp do nich przyznaje się wyłącznie pracownikom, którzy potrzebują danych klienta do wykonania określonych zadań (np. przedstawicielom działu obsługi klienta). Wszyscy pracownicy otrzymują aktualne wytyczne odnośnie do praktyk związanych z prywatnością i bezpieczeństwem.

Dostępność i poprawność danych użytkownika

Firma Axon stara się utrzymywać dane osobowe klientów w odpowiednich rejestrach. Firma Axon wdrożyła technologię, procedury zarządzania i polityki, które przyczyniają się do poprawnego przechowywania danych. Firma Axon zapewnia osobom fizycznym w uzasadnionym wymiarze dostęp do przekazanych sobie danych osobowych, jak również odpowiednią możliwość przeglądania i korekty tych danych oraz prośby o anonimizację, zablokowanie lub usunięcie, stosownie do okoliczności. Aby chronić prywatność i bezpieczeństwo użytkownika, podejmiemy również uzasadnione kroki w celu weryfikacji jego tożsamości, m.in. przez wymaganie od niego hasła oraz identyfikatora przed przyznaniem dostępu do jego danych. Aby zmienić dane osobowe przekazane bezpośrednio Axon, użytkownicy mogą kontaktować się z nami przez stronę wsparcia firmy Axon.

Jeżeli użytkownik uważa, że którekolwiek z dotyczących go danych osobowych zgromadzonych i przechowywanych przez firmę Axon mogą być nieprawidłowe, ewentualnie w razie chęci wprowadzenia korekt, poprawek lub usunięcia danych z naszych systemów prosimy o powiadomienie nas, abyśmy mogli dokonać stosownych modyfikacji lub usunąć dane.

Możliwości dokonania wyboru przez użytkownika

Jak stwierdzono wcześniej, użytkownik może zdecydować się na nieujawnianie danych, mimo że mogą być wymagane do dokonania zakupu lub skorzystania z określonych funkcji stron internetowych Axon Enterprise.

Użytkownik może dodawać lub aktualizować określone informacje, zgodnie z opisem powyżej w sekcji „Dostępność i poprawność danych użytkownika”. W przypadku aktualizowania danych możemy jednak zachować kopię nieskorygowanych informacji w naszych rejestrach.

Jak wyjaśniono wcześniej, sekcja pomocy w pasku narzędziowym większości przeglądarek zawiera instrukcje dotyczące blokady przyjmowania nowych plików cookie, sposobu wydania przeglądarce komendy monitowania o odbiorze nowego pliku cookie oraz sposobu całkowitej dezaktywacji tego typu plików. Informacje na temat popularnych przeglądarek oraz sposobów dostosowania swoich preferencji wobec plików cookie można znaleźć na poniższych stronach internetowych dla Internet Explorer oraz dla Mozilla Firefox. Zwracamy uwagę jednak, że w razie niewłączenia obsługi plików cookie użytkownik nie będzie mógł korzystać z niektórych atrakcyjnych funkcji.

Ustawa o ochronie prywatności dzieci w systemie online

Firma Axon poważnie traktuje swoje zobowiązania na mocy Ustawy o ochronie prywatności dzieci w systemie online
w zakresie gromadzenia danych osobowych osób poniżej trzynastego (13) roku życia. Strony internetowe Axon Enterprise nie są przeznaczone dla dzieci, a firma Axon uprasza, by dzieci w wieku poniżej 13 lat nie przekazywały danych osobowych przez strony internetowe Axon Enterprise.

Strony zewnętrzne

Strony internetowe Axon Enterprise mogą zezwalać użytkownikowi na łączenie się z innymi stronami w Internecie, zaś inne strony internetowe mogą zawierać linki do witryny Axon Enterprise. Zewnętrzne strony internetowe nie są kontrolowane przez firmę Axon, a fakt występowania takich odnośników nie oznacza, że firma Axon poleca te strony lub oferowane przez nie usługi. Praktyki w zakresie prywatności i bezpieczeństwa stosowane przez strony internetowe, do których prowadzą linki z witryny Axon Enterprise, lub przez strony internetowe, z których prowadzą linki do witryny Axon Enterprise, nie są objęte niniejszym Oświadczeniem i firma Axon nie odpowiada za praktyki dotyczące prywatności lub bezpieczeństwa ani treść tychże stron.

Firma Axon może również zapewniać funkcje związane z mediami społecznościowymi, które umożliwiają użytkownikowi udostępnianie informacji na portalach społecznościowych oraz interakcję z firmą Axon na różnych stronach mediów społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji przez użytkownika może prowadzić do zgromadzenia lub udostępnienia informacji o użytkowniku, w zależności od charakteru danej funkcji. Firma Axon zachęca do zapoznania się z politykami prywatności i stosownymi ustawieniami na stronach mediów społecznościowych, z którymi użytkownik prowadzi interakcję, aby mieć świadomość informacji, które mogą być gromadzone, używane i udostępniane przez te strony.

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych

Firma Axon poważnie traktuje pokładane w nas zaufanie. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu, zachować poprawność danych oraz zapewnić prawidłowe korzystanie z nich, firma Axon stosuje uzasadnione i właściwe środki natury fizycznej, technicznej i administracyjnej w celu ochrony gromadzonych informacji. Firma Axon utrzymuje dane tylko zgodnie z wymogami lub zezwoleniami wyrażonymi w lokalnych przepisach oraz tak długo, jak istnieje uprawniony cel biznesowy.

Warunki korzystania

Jeżeli użytkownik zdecyduje się odwiedzić strony internetowe Axon Enterprise, jego odwiedziny i wszelkie ewentualne spory dotyczące prywatności podlegają niniejszej Polityce prywatności, zasadom arbitrażu sporów oraz prawu stanu Arizona.

Firma Axon zobowiązuje się do rozstrzygania zażaleń dotyczących prywatności oraz gromadzenia przez nas lub wykorzystywania danych osobowych użytkownika. W razie pytań lub wątpliwości odnośnie do danych osobowych bądź w celu zwrócenia się do naszego biura z zażaleniem prosimy o kontakt.

Zmiany w Polityce

Firma Axon zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek w Oświadczeniu ws. Polityki prywatności w dowolnym czasie z uprzedzeniem lub bez niego. Prosimy o częste sprawdzanie ewentualnych zmian.

Korzystanie przez użytkownika ze stron internetowych Axon Enterprise oznacza wyrażenie przez niego zgody na niniejszą Politykę prywatności.

Pytania i wątpliwości

If you have any questions or concerns regarding privacy at Axon Enterprise websites, please contact us. Prywatność użytkownika jest dla nas ważna i dołożymy wszelkich starań, aby rozstrzygnąć wszelkie problemy.

Revised May 8, 2017

TASER® i © to zastrzeżone znaki towarowe spółki Axon Enterprise, Inc. ©2017 Axon Enterprise, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.