Udostępnianie cyfrowych materiałów dowodowych Koronnej Służbie Prokuratorskiej (Crown Prosecution Service, CPS)

Wypełnij formularz, aby jeszcze dziś pobrać bezpłatne studium przypadku.

Jak cenne jest bezproblemowe i bezpieczne udostępnianie cyfrowych materiałów dowodowych służbie CPS?

Chociaż część jednostek policji szybko wdraża u siebie nowe technologie cyfrowe, takie jak kamery nasobne, to wiele z nich nie dysponuje odpowiednią infrastrukturą, która pozwoliłaby na bezpieczne udostępnianie uzyskanego materiału dowodowego służbie CPS.

Obecnie, dzięki serwisowi Evidence.com firmy Axon, proces udostępniania materiału dowodowego służbie CPS jest bezproblemowy, bezpieczny i przyspiesza pracę wymiaru sprawiedliwości.

W tym bezpłatnie dostępnym studium przypadku omawiamy korzyści, jakie Metropolitalna Służba Policyjna (Metropolitan Police Service, MPS) uzyskała dzięki pomyślnemu udostępnianiu cyfrowego materiału dowodowego służbie CPS za pośrednictwem serwisu Evidence.com firmy Axon.

Dowiesz się:

  • że MPS jest jedną z zaledwie dwóch brytyjskich formacji mających akredytację urzędu Surveillance Camera Commissioner oraz że była pierwszą brytyjską formacją, która cyfrowo udostępnia materiał dowodowy służbie CPS;
  • jakie są potrzeby i czynniki sukcesu, a także korzyści związane z udostępnianiem cyfrowego materiału dowodowego za pośrednictwem serwisu Evidence.com firmy Axon;
  • czego się przy tym nauczono.