Zalecenia dotyczące pięcioletniego okresu eksploatacji

List od Douga Klinta, wiceprezesa wykonawczego i głównego radcy prawnego