Jak bezpieczna jest inteligentna broń TASER?

TASERy pomagają chronić życie. To najbardziej bezpieczna i najskuteczniejsza broń, jaką udało się nam dotychczas opracować. Oferuje zaawansowane funkcje, takie jak między innymi łuk ostrzegawczy w modelu TASER X2 oraz pomiar naładowania.

Podczas konstruowania broni inteligentnej TASER nasi inżynierowie przyjęli trzy główne założenia: bezpieczeństwo, rozliczalność i wydajność. W przeciwieństwie do poprzednich rozwiązań oferowana przez nas inteligentna broń bazuje na w pełni cyfrowej platformie. Broń tego typu może regulować ładunek wyjściowy, przeprowadzać autodiagnostykę, aktualizować oprogramowanie firmware przez internet oraz zapewnia dane analityczne pokazujące, jak i kiedy dana osoba jej użyła.

Udoskonalona obsługa danych i analizy

Nasza technologia inteligentnej broni zapewnia udoskonaloną obsługę danych i funkcje analityczne, dzięki czemu możemy odtworzyć prawdziwy przebieg zdarzeń. Dzięki naszym systemom do zarządzania materiałem dowodowym (DEMS) użytkownicy mogą przeglądać wiele szczegółowych informacji oraz dane na temat sposobu wykorzystania broni inteligentnej zawarte w poniższych rejestrach.

 • Rejestry zdarzeń umożliwiają zapis wszystkich czynności użytkowników do celów ewidencji, obejmując m.in. aktywację zabezpieczenia oraz czas trwania zdarzenia po użyciu spustu z godzinami, datami i stanem baterii.
 • Rejestry impulsów umożliwiają wyświetlanie zapis pracy urządzenia impuls po impulsie.

Pewność na sali sądowej

Zostałem powołany na biegłego w sprawie, w której agresywny i będący pod wpływem narkotyków podejrzany został obezwładniony urządzeniem TASER X2. Obywatel złożył wniosek o wszczęcie powództwa za nadużycie siły. W sądzie przedstawiono dziennik strzałów z urządzenia TASER X2 jako materiał dowodowy potwierdzający zeznania zastępców szeryfa, dzięki czemu można było uniknąć dalszego powództwa.

Kevin Sailor, departament policji w Westminster


Badania a bezpieczeństwo

The numbers tell the story, TASER products save lives, prevent injuries, reduce litigation, and save agencies a lot of money. More than 800 reviews have affirmed the safety and life-saving value of TASER technology as a safer, more effective use of force.

View Research Index


Zachowanie życia

Urządzenia TASER mają ocalać życie. Stróżowie prawa polegają na naszej broni w kwestii ochrony życia, a my cały czas na bieżąco wprowadzamy innowacje, pełniąc globalnie wiodącą rolę w dziedzinie technologii broni elektrycznej. Oferowana przez nas broń inteligentna oddziałuje na unerwienie motoryczne kontrolujące zdolność poruszania się, co zwiększa skuteczność środka przymusu, przy jednoczesnym zminimalizowaniu szkody — w wielu sytuacjach to zdecydowanie lepsze rozwiązanie od użycia broni palnej.

Pobierz badanie


Wybrane badania

Wake Forest

Sfinansowane przez Departament Sprawiedliwości USA badanie przeprowadzone przez Centrum Medyczne Baptystów przy Uniwersytecie Wake Forest wykazało, że 99,75% z łącznej liczby 1201 przypadków użycia broni TASER w terenie wobec osób różnych ras, z różnych grup wiekowych, trzeźwych lub będących wpływem alkoholu bądź narkotyków zakończyło się bez poważnych obrażeń. Urządzenia te są zatem najbezpieczniejszą opcją przymusu bezpośredniego stosowaną przez policję.

Badanie z Houston

W prowadzonym badaniu podłużnym departament policji w Houston stwierdził, że urządzenia TASER przyczyniają się do zmniejszenia liczby roszczeń o odszkodowania pracownicze o 93%. Zastosowanie alternatywnych środków przymusu bezpośredniego ograniczyło występowanie obrażeń u podejrzanych aż o 60%.

MacDonald i inni — American Journal of Public Health

W poddanym ocenie środowiska badaniu opublikowanym w American Journal of Public Health MacDonald, Kaminski i Smith zajmują się bronią niezabijającą, w tym elektrycznymi urządzeniami obezwładniającymi (CED). Na podstawie analizy danych pochodzących z 12 wydziałów policji i obejmujących 24 380 przypadków użycia przymusu, w których doszło do obrażeń u funkcjonariuszy i cywilów, stwierdzono, że „prawdopodobieństwo wystąpienia obrażeń u cywili i funkcjonariuszy było znacznie niższe, gdy używano urządzeń CED”. We wnioskach stwierdzono, że skala obrażeń radykalnie spada, gdy organy ochrony porządku publicznego odpowiedzialnie posługują się bronią niezabijającą, zamiast używać siły fizycznej.


Ferdik i inni — Police Quarterly

Opublikowane w Police Quarterly niezależne badanie oparte na danych pochodzących od reprezentatywnej próbki amerykańskich jednostek ochrony porządku publicznego wykazało, „że mniej restrykcyjne zasady dotyczące urządzeń CED mają związek z częstszym ich stosowaniem i mniejszą liczbą śmiertelnych postrzeleń przez policję”. Wyniki pokazują, że obowiązujące w tych jednostkach zasady, które dopuszczały szersze stosowanie urządzeń CED, miały „istotny i znaczący związek ze spadkiem liczby śmiertelnych postrzeleń przez policję”.


Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych

Przeprowadzone przez ekspertów z Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych 5-letnie badania bezpieczeństwa urządzeń TASER wykazały, że wykorzystanie elektrycznych urządzeń obezwładniających przez funkcjonariuszy policji przeciwko zdrowym osobom dorosłym nie niesie ze sobą wysokiego ryzyka śmierci ani poważnego urazu.

Osobne badanie przeprowadzone przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych porównujące raporty z ponad 24 000 przypadków użycia siły dostarczonych przez 12 różnych organizacji wykazało również, że użycie broni marki TASER pozwala zredukować obrażenia odniesione przez podejrzanych o ponad 60% w porównaniu z interwencjami o podobnych warunkach, w których aresztowania dokonano bez użycia takiej broni.


Police Executive Research Foundation

Badanie przeprowadzone przez Police Executive Research Foundation (PERF) wykazało, że używanie elektrycznych urządzeń obezwładniających pozwala ograniczać ryzyko obrażeń ciała funkcjonariuszy i ryzyko obrażeń ciała podejrzanych. W porównaniu ze służbami niekorzystającymi z elektrycznych urządzeń obezwładniających stwierdzono, że interwencje z użyciem elektrycznych urządzeń obezwładniających TASER wiążą się z niższym o 76% ryzykiem obrażeń ciała funkcjonariusza, a ryzyko obrażeń ciała podejrzanego jest mniejsze o ponad 40%.


Amerykańskie Towarzystwo Medyczne

W badaniach American Medical Association stwierdzono, że prawidłowo używane urządzenia TASER stanowią „bezpieczne i efektywne narzędzie” oraz „mogą zmniejszać liczbę ofiar śmiertelnych podczas interwencji”.


Bibliografia

 1. Eastman A.L., Metzger J.C., Pepe P.E. i inni Conductive electrical devices: a prospective, population-based study of the medical safety of law enforcement use. The Journal of Trauma. 2008;64(6):1567–1572.
 2. Ferdik F.V., Kaminski R.J., Cooney M.D., Sevigny E.L. The influence of agency policies on conducted energy device use and police use of lethal force. Police Quarterly. 2014;17:328-358.
 3. Goudge S. The health effects of conducted energy weapons: The Expert Panel on the Medical and Physiological Impacts of Conducted Energy Weapons. Council of Canadian Academies, 2013, nr 6
 4. Kroll M.W., Fish R.M., Lakkireddy D., Luceri R.M., Panescu D. Essentials of low-power electrocution: established and speculated mechanisms. IEEE EMBC Conference Proceedings. 2012;2012:5734–5740.
 5. Kroll M.W., Lakkireddy D.R., Stone J.R., Luceri R.M. TASER electronic control devices and cardiac arrests: coincidental or causal?Circulation. 2014;129(1):93–100.
 6. Kroll M.W., Lakkireddy D.R., Stone J.R., Luceri R.M. TASER electronic control devices and cardiac arrests: coincidental or causal? Dodatek. Circulation. 2014;129(1):Dodatek internetowy.
 7. MacDonald J.M., Kaminski R.J., Smith M.R. The Effect of Less-Lethal Weapons on Injuries in Police Use-of-Force Events.American Journal of Public Health. 2009;99(12):2268-2274.
 8. McDaniel W.C., Stratbucker R.A., Nerheim M., Brewer J.E. Cardiac safety of neuromuscular incapacitating defensive devices. Pacing and Clinical Electrophysiology: PACE. 2005;28 Suppl 1:S284–287.
 9. Nanthakumar K., Billingsley I.M., Masse S. i inni Cardiac electrophysiological consequences of neuromuscular incapacitating device discharges. Journal of the American College of Cardiology. 2006;48(4):798–804.
 10. Valentino D.J., Walter R.J., Dennis A.J. i inni Taser X26 discharges in swine: ventricular rhythm capture is dependent on discharge vector. The Journal of Trauma. 2008;65(6):1478–1485; omówienie 1485–1477.
 11. Walcott G.P., Kroll M.W., Ideker R.E. Ventricular fibrillation: are swine a sensitive species?Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. 2015 Mar;42(2):83–9. ID: 10.1007/s10840-014-9964-1. Publikacja elektroniczna z 16 stycznia 2015 r.