Back to news

Usprawnienie procesu wyszukiwania dzięki Evidence.com

Opublikowano

Wyszukanie dowodu w archiwum nie powinno być trudniejsze niż jego zdobycie.

Organy ścigania potrafią zgromadzić setki godzin materiałów wideo, tysiące obrazów cyfrowych i wiele godzin cyfrowych nagrań audio w każdym tygodniu. Przejrzenie takiej ilości materiału tradycyjnymi metodami w celu znalezienia kluczowego dokumentu może wymagać wielu godzin.

Naszym zdaniem nie warto poświęcać tyle czasu na wyszukiwanie ważnych materiałów dowodowych. Dzięki serwisowi Evidence.com nie jest to już konieczne. Wyszukiwanie w naszym zaawansowanym systemie przechowywania cyfrowych materiałów dowodowych jest tak samo proste jak wyszukiwanie informacji w Internecie.

Tagowanie XXI wieku

Jeszcze nie tak dawno jedynym sposobem archiwizacji cyfrowego filmu wideo było znakowanie płyty DVD lub karty SD kodem paskowym lub numerem sprawy przed odłożeniem na półkę. Do przejrzenia tego filmu konieczne było najpierw znalezienie fizycznego nośnika, a następnie przebicie się przez wiele godzin zapisanego na nim materiału.

Dzięki serwisowi Evidence.com można przesłać cyfrowe pliki w jedno bezpieczne miejsce i każdy z nich otagować wieloma identyfikatorami, które ułatwiają wyszukiwanie i wczytywanie. Pliki wideo można opisywać z użyciem ważnych szczegółów. Zdjęcia można oznaczać współrzędnymi GPS miejsc, w których zostały zrobione. Szukając dowodów z konkretnej sprawy, można zawęzić wyszukiwanie według numeru tej sprawy i geolokalizacji. Pozwala to w kilka sekund zejść z poziomu kilku tysięcy znalezionych plików do kilkudziesięciu.

Wszystkie materiały dowodowe w jednym wyszukiwaniu

Większość prowadzonych obecnie dochodzeń obejmuje kilka formatów cyfrowych danych, takich jak zdjęcia, wideo i dźwięk. Każda z tych kategorii może obejmować pliki z wielu źródeł: materiał wideo zarejestrowany smartfonem, materiał z kamery nasobnej oraz film z kamery samochodowej funkcjonariusza. Zarządzanie tak wieloma źródłami wydłuża czas potrzebny do przejrzenia istotnych plików oraz zwiększa ryzyko przeoczenia istotnych informacji dowodowych.

W serwisie Evidence.com można zarządzać wszystkimi danymi cyfrowymi w jednym miejscu, niezależnie od typu pliku bądź pochodzenia. Jedno szybkie wyszukiwanie wystarczy, aby skompilować kompletne cyfrowe akta sprawy. W razie konieczności skoncentrowania się na konkretnym rodzaju dowodów lub zawężenia wyników w inny sposób, serwis Evidence.com zawiera także funkcje wyszukiwania zaawansowanego ukierunkowane na konkretne atrybuty, na przykład rodzaj pliku, status czy datę utworzenia.

Automatyzacja procesu przechowywania

Ilość znajdowanych danych jest miarą jakości mechanizmu wyszukiwania. Kiedyś funkcjonariusze byli ograniczeni przez liczbę rolek filmu fotograficznego, które mogli zmieścić w torbie. Obecnie dzięki pojemnym kartom SD można wykonać tysiące zdjęć w jednym miejscu zbrodni. Chociaż niezwykle zwiększa to szansę uchwycenia na nich kluczowego elementu dowodowego, tak naprawdę większość z tych zdjęć nie jest w ogóle potrzebna.

Serwis Evidence.com umożliwia proste skonfigurowanie zautomatyzowanych zasad przechowywania, które można zintegrować z używanym w jednostce systemem CAD/RMS. Ponieważ różne rodzaje dowodów wymagają odmiennych okresów przechowywania, w Evidence.com można tworzyć różne profile przechowywania, co pozwala pozbywać się przeterminowanych zdjęć drogowych bez stwarzania zagrożenia dla plików z newralgicznych spraw.

Oczywiście nawet pozornie nieważne pliki mogą się okazać przydatne, dlatego serwis Evidence.com udostępnia wiele kontroli systemowych, które umożliwiają przejrzenie plików przed ich usunięciem. Jako administrator systemu możesz monitorować procedury zatwierdzania usunięcia oraz otrzymywać powiadomienia e-mailem przed rozpoczęciem operacji usunięcia. Nawet jeśli nie dopilnujesz wszystkiego, w dalszym ciągu masz możliwość wycofania się. W serwisie Evidence.com obowiązuje siedmiodniowy „okres karencji”, w czasie którego można przywrócić przypadkowo usunięte pliki dowodowe.

Z myślą o bezpieczeństwie

Tworząc serwis Evidence.com, szczególną uwagę zwracaliśmy na bezpieczeństwo i odpowiedzialność. Nasz system tworzy dla każdego konta odporne na ingerencję dzienniki inspekcji, których nie może edytować nikt z jednostki, nawet administrator konta. Zapewniają one ciągłość łańcucha dowodowego dla każdego pliku dowodowego, pozwalają na sprawdzenie, kto i kiedy korzystał z pliku, oraz na przeglądanie czynności wykonywanych w odniesieniu do tego pliku przez użytkowników z organizacji.

Funkcjonariusze ciężko pracują, zdobywając niezbędne dowody do sprawy. Wyszukiwanie dowodów w archiwum to dodatkowy, całkowicie zbędny wysiłek. Serwis Evidence.com upraszcza proces pobierania cyfrowych plików jednostki i zarządzania nimi, dzięki czemu funkcjonariusze mogą się zająć kompilowaniem akt sprawy, a nie szukaniem plików.