Powrót do wiadomości

Masz trudności z uporządkowaniem terabajtów materiału dowodowego? Możemy ci pomóc.

Opublikowano

Wdrażanie nowych technologii może stanowić poważne obciążenie dla instytucji ochrony porządku publicznego. Zarządzanie gigantycznymi ilościami danych, których dostarczają technologie cyfrowe, jest czasochłonne i skomplikowane. Wielu placówkom już teraz z trudem udaje się sprostać tym wymogom, a większość z nich nie ma długoterminowych planów przechowywania danych.

Kolejnym atutem jest prosta logistyka zarządzania wszystkimi nowymi danymi. Po przesłaniu plików do systemu przechowywania materiału dowodowego funkcjonariusze muszą je uporządkować i nimi zarządzać. Używając tradycyjnego lokalnego serwera, funkcjonariusze muszą poprawnie oznaczyć, zarchiwizować i skatalogować setki, a nawet tysiące plików cyfrowych.

Przy przechowywaniu plików instytucja musi zarządzać różnymi czasami retencji danych, aby mieć pewność, że najważniejsze pliki będą przechowywane przez odpowiednio długą ilość czasu, a inne usuwane, aby zwolnić miejsce dla nowszych dowodów. Ktoś musi zarządzać prawami dostępu, a ktoś inny dbać o konserwację samego serwera, aby dane były aktualne i bezpieczne. To wymaga dużego nakładu pracy, a wraz z rosnącą liczbą formatów cyfrowego materiału dowodowego czas potrzebny na wykonywanie tej pracy też będzie się wydłużać.

Na szczęście istnieje proste, skalowalne rozwiązanie tych problemów: Evidence.com.

Evidence.com to więcej niż usługa przechowywania danych online. To kompleksowy system zarządzania informacjami cyfrowymi, który umożliwia przechowywanie wielu różnych rodzajów danych cyfrowych, takich jak tradycyjne filmy wideo, filmy wideo z kamer nasobnych, filmy z telewizji przemysłowej, zdjęcia cyfrowe, nagrania audio i dokumenty tekstowe, a także zarządzanie nimi.

Platforma Evidence.com wspiera instytucję w prowadzeniu repozytorium dowodów w formacie cyfrowym, przesyłaniu nowych plików podczas pracy w terenie przy użyciu bezpiecznej technologii mobilnej, organizowaniu informacji i zarządzaniu nimi oraz pobieraniu danych przy użyciu prostych funkcji wyszukiwania.

Nieskończone możliwości chmury

Przez wiele lat serwery lokalne były naturalnym wyborem rozwiązania do magazynowania dowodów cyfrowych. Obecnie potrzeby wielu instytucji przekraczają dostępną pojemność serwerów lokalnych lub stanie się tak wkrótce. Rosnące zapotrzebowanie na materiały wideo z kamer nasobnych jeszcze bardziej nadwyręża dostępne zasoby. Każdy funkcjonariusz wyposażony w kamerę osobistą dostarcza wielu godzin nagrań wideo w jakości HD każdego dnia. Przy kilku gigabajtach przypadających na każdą zmianę funkcjonariusza, wiele instytucji nie radzi sobie z realizacją potrzeb w zakresie przechowywania.

Platforma Evidence.com umożliwia skalowanie przestrzeni potrzebnej do przechowywania danych, zapewniając praktycznie nieograniczony potencjał rozwoju w przyszłości. Jeśli instytucja rozpocznie korzystanie z programu kamer nasobnych lub zechce rozszerzyć istniejący program, miejsce na przechowywane dane może zostać błyskawicznie zwiększone odpowiednio do potrzeb. Jeśli z dowolnego powodu dodatkowa przestrzeń magazynowa przestanie być potrzebna, można ją równie szybko zmniejszyć, aby instytucja nie ponosiła kosztów z tytułu niepotrzebnych zasobów.

Więcej informacji na temat łatwego zwiększania i zmniejszania przestrzeni magazynowej odpowiednio do zmieniających się potrzeb instytucji przedstawia dwuczęściowy film o serwerach w chmurze.

Uprość procedury zarządzania materiałem dowodowym

Materiał dowodowy w formacie cyfrowym musi być odpowiednio konserwowany i spełniać szczegółowe wytyczne dotyczące oznaczania plików oraz przechowywania danych. Zazwyczaj oznacza to konieczność przydzielenia cennych zasobów wewnętrznych do realizacji tych wymogów.

Platforma Evidence.com upraszcza ten proces. Konto w serwisie Evidence.com można w pełni zintegrować z systemami CAD/RMS, aby utworzyć harmonogramy przechowywania danych, a pliki cyfrowe mogą zostać oznaczone za pomocą kluczowych informacji, takich jak współrzędne GPS. Platforma Evidence.com zapewnia również proste rozwiązanie do audytu, które pozwala administratorom prześledzić łańcuch dowodowy w odniesieniu do każdego pliku i przeglądać działania podejmowane przez użytkowników w instytucji.

Pozwól ekspertom ds. bezpieczeństwa danych zająć się ich ochroną

Wiemy, że bezpieczeństwo to poważna sprawa. Schowki na dowody rzeczowe podlegają restrykcyjnym procedurom bezpieczeństwa, są objęte monitoringiem, a pieczę nad nimi sprawują najlepsi eksperci do spraw zabezpieczeń: funkcjonariusze. Cyfrowy schowek na dowody powinien podlegać tak samo restrykcyjnym środkom bezpieczeństwa. Aby utrzymać ten sam poziom bezpieczeństwa przy korzystaniu z lokalnego serwera, należy zadbać o regularną konserwację, natychmiastowe instalowanie publikowanych aktualizacji i poprawek oraz regularny przegląd sprzętu i oprogramowania przez ekspertów do spraw zabezpieczeń. W przypadku pominięcia lub opóźnienia w instalacji aktualizacji cały system przechowywania dowodów może zostać zagrożony.

Platforma Evidence.com zapewnia rozwiązania do bezpiecznego przechowywania danych zgodne z normami CJIS i ISO/IEC 27001:2013. Nasz zespół automatycznie podejmuje niezbędne działania konserwacyjne, tak aby system przechowywania danych działał poprawnie i bezpiecznie. Nie trzeba już martwić się o modernizację sprzętu czy stosowanie poprawek zabezpieczeń. Nasz zespół ma szerokie doświadczenie w obsłudze systemów wielkoskalowych. Podejmujemy wszelkie starania, aby w każdym momencie zapewnić aktualność systemów i bezpieczeństwo plików.

Oszczędź czas i pieniądze dzięki rozwiązaniu opartemu na chmurze

Dodanie nowego lub modernizacja istniejącego serwera lokalnego oznacza miesiące instalacji i integracji oraz najprawdopodobniej konieczność wynajęcia specjalisty informatyka, który zagwarantuje, że wszystko zostanie zrobione poprawnie. Dodatkowo serwer wymaga okresowych uaktualnień, regularnej konserwacji i prądu do działania. Te wszystkie wydatki należy uwzględnić w budżecie, razem z niespodziewanymi kosztami związanymi np. z naprawą sprzętu lub likwidacją awarii oprogramowania.

Platforma Evidence.com umożliwia rozpoczęcie pracy z nowym systemem opartym na chmurze w zaledwie kilka godzin.

Fakt, że instytucje na całym świecie przeszły na cyfrowe rozwiązania do gromadzenia materiału dowodowego nie budzi wątpliwości. Biorąc pod uwagę oczywistą przewagę w kwestii bezpieczeństwa, nikogo nie dziwi ogromna popularność wykorzystania rozwiązań opartych na chmurze, takich jak Evidence.com, również do zarządzania danymi.