Powrót do wiadomości

Obsługa używanych technologii zajmuje Ci więcej czasu niż rozwiązywanie spraw?

Opublikowano

Analiza dowodów zajmuje czas, który funkcjonariusze mogliby spędzać w terenie. Można to zmienić.

Technologia zmienia sposoby zbierania dowodów i prowadzenia dochodzeń. Aparaty cyfrowe pozwalają natychmiast sfotografować miejsce zbrodni z tylu punktów widzenia, ilu potrzeba, bez ryzyka kończącego się filmu i dodatkowych kosztów. Cyfrowy materiał wideo zapewnia wyższą jakość i pozwala lepiej zrozumieć, co zaszło w terenie. Cyfrowe nagrania audio ułatwiają funkcjonariuszom zbieranie zeznań od świadków na miejscu zdarzenia.

Niestety to udogodnienie wciąż nie jest kojarzone z oszczędnością czasu. W odniesieniu do przechowywania nowych dowodów w formacie cyfrowym wiele instytucji wciąż stosuje przestarzałe procedury opracowane pod kątem przetwarzania dowodów rzeczowych.

Wiemy, że każda minuta, którą funkcjonariusze spędzają w terenie, zwiększa poziom bezpieczeństwa społeczności. Właśnie dlatego skupiamy się na ulepszaniu metod pracy funkcjonariuszy, czyniąc zbieranie dowodów łatwiejszym, bezpieczniejszym i zdecydowanie szybszym.

Wyobraźmy sobie funkcjonariuszy przygotowujących się do wyjścia w teren. Po pierwsze, muszą upewnić się, że mają ze sobą cały potrzebny sprzęt: Odznaka. TASER. Aparat cyfrowy. Kamera wideo. Rejestrator dźwięku. Zapasowe baterie i kilka kart pamięci.

Powiedzmy, że funkcjonariusze trafiają na wypadek. Najpierw robią zdjęcia na miejscu zdarzenia. Później rejestrują oświadczenia świadków zdarzenia. Mogą też zarejestrować krótki film wideo.

Potem muszą wrócić na posterunek, aby dodać wszystkie pliki cyfrowe do materiału dowodowego. To oznacza wyjęcie kart pamięci i przesłanie plików do lokalnego systemu przechowywania plików cyfrowych. Oznaczanie plików informacjami zanotowanymi na miejscu zdarzenia. Dołączanie plików do otwartej sprawy. Czyszczenie kart pamięci lub dołączanie ich do materiału dowodowego. Po zakończeniu wszystkich czynności muszą zwrócić cały sprzęt, aby został naładowany i był gotowy na następny dzień pracy.

Można powiedzieć, że funkcjonariusze spędzają więcej czasu na obsłudze technologii niż na realizacji działań policyjnych.

Czy chcesz wykorzystać najnowsze technologie do uproszczenia procesu przetwarzania dowodów?

Wejdź do świata Axon Capture.

Aplikacja Axon Capture na telefony komórkowe to pojedyncze, bezpieczne narzędzie, które pozwala funkcjonariuszom rejestrować dowody cyfrowe. Dzięki platformie Evidence.com funkcjonariusze mogą przesyłać materiał dowodowy do bezpiecznego rozwiązania do zarządzania opartego na chmurze.

Koniec z torbami pełnymi sprzętu. Koniec problemów z kartami pamięci. Koniec ze stosowaniem przestarzałych procedur dostosowanych do dowodów rzeczowych przy pracy z najnowocześniejszą technologią.

ZMNIEJSZENIE LICZBY URZĄDZEŃ DO REJESTROWANIA W INSTYTUCJI DZIĘKI JEDNEMU ROZWIĄZANIU.

Aplikacja Axon Capture eliminuje konieczność noszenia przez funkcjonariuszy kilkunastu ciężkich urządzeń do rejestrowania dowodów w terenie. Teraz funkcjonariusze mają dostęp do aparatu cyfrowego, kamery i rejestratora dźwięku za jednym naciśnięciem przycisku na swoich smartfonach.

Już teraz smartfon jest niezbędnym urządzeniem dla większości funkcjonariuszy. W przeprowadzonym niedawno badaniu 66% funkcjonariuszy powiedziało, że używa swoich smartfonów pięć lub więcej razy dziennie do celów komunikacji służbowej. Wykorzystanie tego wielofunkcyjnego urządzenia przez instytucje ochrony porządku publicznego jest więc logicznym posunięciem. Dzięki aplikacji Axon Capture jest to łatwe, efektywne i bezpieczne.

PROSTE ZARZĄDZANIE MATERIAŁEM DOWODOWYM ORAZ BEZPIECZNE PRZESYŁANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH.

Wykorzystanie technologii mobilnej, której już teraz używa większość funkcjonariuszy w terenie, pozwala także usprawnić proces przetwarzania dowodów cyfrowych.

Zamiast wracać na komisariat, aby przesłać dowody do systemu przechowywania danych, funkcjonariusz korzystający z aplikacji Axon Capture może natychmiast przesłać pliki cyfrowe na konto w serwisie Evidence.com prosto z miejsca zdarzenia.

Korzystając z połączenia 3G, 4G lub Wi-Fi dane są bezpiecznie przesyłane za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL, a następnie przechowywane w schowku na dowody opartym na chmurze i wykorzystującym 256-bitowy zaawansowany standard szyfrowania.

Aplikacja Axon Capture to gwarancja, że wszystkie dowody znajdują się w jednej centralnej lokacji i nigdzie indziej. Aplikacja Axon Capture umożliwia przesyłanie plików wyłącznie na platformę Evidence.com. Pozwala to zapewnić, że pliki związane ze sprawą nigdy nie będą pozostawione bez ochrony, przesłane do niezabezpieczonej lokacji lub poddane manipulacjom.

Aplikacja Axon Capture upraszcza przetwarzanie najważniejszych informacji dotyczących plików cyfrowych w ramach materiału dowodowego. Zdjęcia i pliki wideo zostają oznaczone bieżącą lokalizacją funkcjonariusza. Ponadto funkcjonariusze mogą oznaczyć pliki cyfrowe istotnymi danymi bezpośrednio po zajściu, znajdując się nadal na miejscu zdarzenia. Jeśli zajdzie potrzeba weryfikacji informacji mogą zrobić to od razu, przed przesłaniem pliku.

WIĘCEJ CZASU NA PRACĘ W TERENIE, WIĘCEJ OSZCZĘDNOŚCI W BUDŻECIE.

Funkcjonariusze nie muszą wcześniej wracać na posterunek lub zostawać po godzinach, aby dodać pliki cyfrowe do materiału dowodowego. Dzięki temu oszczędzają cenny czas, który mogliby poświęcić na pracę w terenie lub spędzić w domu z rodziną. Korzystając z aplikacji mobilnej Axon Capture, funkcjonariusze mogą na bieżąco zarządzać przetwarzaniem danych podczas aktywnego wykonywania czynności, na których faktycznie mają się skupić.

Może to również oznaczać cenne oszczędności dla danego działu. Zdajemy sobie sprawę z tego, ze wyposażenie każdego funkcjonariusza w telefon komórkowy może wydawać się kosztowną propozycją. Jednak każda minuta spędzana przez funkcjonariusza na posterunku przy wykonywaniu zbędnej pracy to czas, który wymaga zorganizowania zastępstwa w terenie lub dodatkowego wynagrodzenia.

Departament policji w Redmond w stanie Waszyngton po wdrożeniu platformy Evidence.com i aplikacji Axon Capture szacuje swoje oszczędności na poziomie 1100 USD na funkcjonariusza rocznie.

Gdy do tych oszczędności dołożymy dodatkowy czas, który funkcjonariusze mogą spędzać w terenie na pracy na rzecz społeczności, oraz zwiększone bezpieczeństwo, które zapewnia system zarządzania cyfrowym materiałem dowodowym oparty na chmurze, okazuje się, że nasze rozwiązania Axon są dokładnie tym, co jest potrzebne do uproszczenia przepływu pracy związanego z analizą dowodów.