Powrót do wiadomości

Wybierz sieć, nie kamerę

Opublikowano

Szersze spojrzenie na przechowywanie materiału dowodowego w celu wyboru rozwiązania sieciowego obsługującego automatyzację i inteligentniejszą realizację czynności policyjnych

Porozmawiajmy o tym, co naprawdę oznacza zakup kamer osobistych. Instytucje wdrażające tę stosunkowo nową technologię kupują coś więcej niż tylko nowe urządzenia dla funkcjonariuszy — tworzą podstawy swojej przyszłości technologicznej. Cokolwiek nastąpi potem, codzienna praca w instytucji, która właśnie uzyskała dostęp do niezliczonych terabajtów nowych rodzajów materiału dowodowego, nigdy już nie będzie taka sama. Funkcjonariusze będą musieli wykonywać nowe zadania administracyjne. Zmieni się także sposób współpracy z prokuratorami i realizowania codziennych czynności służbowych oraz sposób oceniania efektywności tych działań.

Dla poszczególnych działów ten okres zmian może być ogromną szansą — okazją do automatyzacji przepływów pracy, redukcji obiegu dokumentów papierowych i wdrożenia interoperacyjnej platformy, która pomoże im wkroczyć w erę bardziej inteligentnej realizacji zadań służbowych.

Aby czerpać korzyści z nowych technologii, organizacje muszą mieć pewność, że wybierają właściwą platformę. Nie wystarczy użyć systemu przechowywania w chmurze dla danych wideo i audio z kamery nasobnej. Kompletna platforma zarządzania cyfrowym materiałem dowodowym musi obejmować nie tylko kamery, aplikacje i usługi (takie jak oferowana przez serwis Evidence.com całodobowa obsługa klienta przez wszystkie dni w roku), ale także łączność między tymi technologiami oraz z innymi systemami, takimi jak bazy danych CAD/RMS. Taka łączność zmieni sposób codziennej interakcji funkcjonariuszy z urządzeniami i aplikacjami.

Każdy, kto przedstawia rozwiązanie w chmurze przede wszystkim jako prostą metodę przechowywania danych, a nie jako narzędzie służące do automatyzacji, ryzykuje umniejszenie znaczenia rewolucji w dziedzinie cyfrowego materiału dowodowego, jaką stanowi zastosowanie kamer nasobnych i innych technologii. Dynamiczna platforma zarządzania cyfrowym materiałem dowodowym pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki włączeniu materiału wideo z kamer osobistych do większego, bardziej wydajnego i zautomatyzowanego przepływu pracy.

W jaki sposób organizacje powinny dokonać wyboru odpowiedniej platformy? Należy rozważyć trzy najważniejsze kwestie:

1. Planowanie długoterminowe

Biorąc po uwagę obecne tempo zmian w technologiach bezpieczeństwa publicznego, gdzie w ostatnich latach zaobserwowano ogromny napływ nowych rozwiązań — od kamer nasobnych po aplikacje mobilne — można przewidywać, że w ciągu kolejnych kilku lat realia pracy ulegną istotnym zmianom. Używane technologie powinny odzwierciedlać tę sytuację, oferując możliwości adaptacji i dostosowania do ciągle zmieniających się sposobów prowadzenia działań. Wybrana platforma powinna być najważniejszą inwestycją dokonaną z myślą o długofalowym sukcesie danej organizacji. Na przykład firma Axon przewiduje, że w ciągu następnych kilku lat ze świata ochrony porządku publicznego zacznie powoli znikać ręczne sporządzanie dokumentacji i wykonywanie innych pracochłonnych zadań manualnych. Czy wybrane rozwiązanie będzie efektywne również w takim środowisku?

W sieci Axon już teraz podejmowane są konkretne kroki mające na celu bezproblemowe włączenie każdego formatu cyfrowego materiału dowodowego do zautomatyzowanych systemów. Zdjęcia, filmy wideo z kamer nasobnych, filmy z pokoju przesłuchań, nagrania z telewizji przemysłowej i inne formy dowodów cyfrowych są zintegrowane w jedną przyszłościową, opartą na chmurze bazę danych, w której mogą być odpowiednio oznaczone, opisane i zarządzane. Dane użytkowników nie są już zagrożone problemami z przetwarzaniem przestarzałego lub niezgodnego formatu w momencie nadejścia nowych komputerów i technologii. Ponadto z łatwością można je zintegrować z oprogramowaniem innych firm: od systemów CAD/RMS po usługi transkrypcji na żądanie.

W odpowiedzi na te zmiany sieć Axon oferuje zautomatyzowane narzędzia edycji materiału wideo, które pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze przy udzielaniu odpowiedzi na zapytania wynikające z ustawy o wolności informacji (FOIA). To istotna miara wydajności wykonywania zadań, która prawdopodobnie będzie stosowania coraz częściej wraz z upowszechnianiem się materiałów wideo rejestrowanych przy użyciu kamer osobistych. Platformy, które nie będą oferować tego rodzaju automatyzacji lub możliwości współdziałania, nie będą w stanie sprostać rosnącym potrzebom instytucji w zakresie zarządzania sprawami. Pod tym względem nie wszystkie rozwiązania oparte na chmurze są sobie równe.

2. Od przechwycenia do sali sądowej

Kamery nasobne są zachwalane ze względu na możliwość dostarczania nowego i cennego materiału dowodowego w postępowaniu karnym, dzięki czemu więcej spraw trafia do sądu, przyczyniając się do zwiększenia ogólnej wydajności wymiaru sprawiedliwości. Jednak sam zakup kamer osobistych dla wszystkich funkcjonariuszy nie oznacza, że wszystkie te korzyści zostaną osiągnięte tylko dlatego, że sprzęt jest dostępny. Materiały z kamer nasobnych mają kluczowe znaczenie we współczesnych procedurach policyjnych, ale do wprowadzenia faktycznych zmian potrzeba czegoś więcej.

Platforma, której nie można zintegrować z większymi systemami i która nie oferuje automatyzacji najważniejszych zadań, uczyni przesyłanie materiałów dowodowych z posterunku do prokuratury bardzo mozolnym procesem. Prokuratura będzie zmuszona do zakupu drogiego licencjonowanego oprogramowania tylko po to, by przechowywać pliki wideo w formacie otwartym udostępnione za pomocą łączy internetowych oraz nimi zarządzać. Poza koniecznością spełnienia niepraktycznych wymogów infrastrukturalnych prokuratorzy napotkaliby kolejne trudności związane z edycją i redakcją materiałów wideo, zmagając się jednocześnie z utrzymaniem ciągłości łańcucha dowodowego. W rezultacie spowodowałoby to spowolnienie pracy prokuratury i niepotrzebne marnowanie czasu na zadania administracyjne.

W przeciwieństwie do innych ofert Evidence.com wyróżnia się możliwością współdziałania z systemem Evidence.com for Prosecutors przeznaczonym dla prokuratury, co pozwala prokuratorom na przeglądanie plików wideo na platformie Evidence.com bez ponoszenia kosztów i konieczności inwestowania w drogą infrastrukturę cyfrową. Dzięki sieci prokuratorzy uzyskują dostęp do wszystkich narzędzi potrzebnych do oglądania, edycji i transkrypcji materiałów wideo bez dodatkowych kosztów. Łańcuch dowodowy i wszystkie metadane są pieczołowicie zachowywane, nawet jeśli użytkownicy eksportują część materiału wideo do narzędzia innej firmy. Dzięki temu solidna platforma może faktycznie usprawnić współpracę i wspierać relacje partnerskie między policją i prokuraturą, zapewniając użytkownikom maksymalne korzyści z materiałów nagranych za pomocą kamer osobistych i innych materiałów dowodowych na każdym etapie postępowania.

3. Świadomość ograniczeń

Podobnie jak kamery nasobne nie rozwiązują w cudowny sposób wszystkich problemów organizacji, nawet najlepsza platforma nie stanowi remedium na wszystkie trudności. Kluczem do sukcesu jest świadomość możliwości i ograniczeń danej platformy. Serwisy takie, jak firmy Axon, mogą istotnie zredukować czas spędzany przez funkcjonariuszy przy biurku dzięki automatyzacji wielu zadań, takich jak edycja, zarządzanie sprawami i inne. Efektem jest bardziej wydajny przepływ pracy, co przekłada się na oszczędności i inteligentniejszą realizację zadań służbowych.

W trakcie analizowania możliwości platformy warto wziąć pod uwagę fakt, że jej pełna funkcjonalność może nie być oczywista na pierwszy rzut oka. Przykładowo poza możliwością przechowywania cyfrowego materiału dowodowego i zarządzania nim sieć Axon oferuje integrację z bazami danych CAD/RMS i usługę transkrypcji plików audio i wideo na żądanie realizowaną przez stronę trzecią. Sieć to oczywiście nie tylko oprogramowanie, ale także sprzęt (od kamer nasobnych po uchwyty na kamery, w przypadku których kluczową rolę odgrywa wytrzymałość, o czym należy pamiętać), gwarancje/modernizacje sprzętu oraz profesjonalne usługi, takie jak monitoring bezpieczeństwa czy obsługa klienta.

Trudno przewidzieć przyszłość. Jedno, czego możemy być pewni, to fakt, że postęp technologiczny będzie dalej postępować, a praca policji będzie ewoluować na nowe sposoby. Oczywiście technologia kamer osobistych jest i będzie dostępna, ale nie obejmuje ona wszystkich zdobyczy technologicznych, które powstają praktycznie na naszych oczach. Instytucje decydujące o swojej technologicznej przyszłości muszą brać to pod uwagę i myśleć o długofalowym rozwoju, pełnym zakresie wykorzystania materiału dowodowego i ograniczeniach poszczególnych technologii. Istotne jest, aby przyjąć perspektywę wybiegającą poza zwykłe przechowywanie cyfrowego materiału dowodowego i patrzeć w przyszłość, którą będzie definiować rosnący poziom automatyzacji i zwiększona wydajność przepływów pracy. Trzeba przygotować się na nową rzeczywistość, której kształt będzie nadawać nieustanny postęp technologiczny. Mówiąc najprościej, należy wybrać sieć, a nie tylko kamerę lub metodę przechowywania.