Powrót do wiadomości

Prace nad SI w firmie Axon: co nas czeka

Opublikowano

Sztuczna inteligencja to ważna dziedzina techniki, która może wywrzeć znaczny wpływ na sposób funkcjonowania instytucji porządku publicznego. W mediach było niedawno głośno o pojawiających się możliwościach oraz ryzyku, jakie się z nimi wiąże. Chcemy pokazać Ci plany firmy Axon w zakresie SI oraz co robimy, aby wdrażanie rozwiązań sztucznej inteligencji odbywało się w sposób odpowiedzialny.

Myśląc na głos

Nasza rola w bezpieczeństwie publicznym bazuje na nowatorskich rozwiązaniach. Zawsze myślimy z wyprzedzeniem. Zanim rozpoczęliśmy pracę nad sztuczną inteligencją, dywagowaliśmy już w Axon nad tym, jak będzie ona mogła wpływać na klientów za wiele lat. Spędziliśmy wiele czasu na rozważaniach, jak SI może być zastosowana w obronie porządku publicznego, korzystając z przeszłych przesłuchań i naszych własnych metod komunikacji. Wiele osób, łącznie z klientami i organizacjami publicznymi, zadawało nam pytania typu „co jeśli”, odnoszące się do oprogramowania do rozpoznawania twarzy oraz systemów prewencyjnych, ponieważ dogłębna analiza tej materii przez ogół społeczeństwa jeszcze nie nastąpiła. To wszystko wcale nie znaczy, że tworzymy lub kiedykolwiek stworzymy takie rzeczy.

Od spekulacji do rzeczywistości

Po przejęciu w lutym dwóch zespołów zajmujących się SI — Dextro i Misfit — Axon ma po raz pierwszy możliwość tworzenia sztucznej inteligencji światowej klasy oraz, z racji swojego unikalnego przekroju działalności, korzystania z niej dla dobra publicznego. Jest to odpowiedzialność, którą traktujemy bardzo poważnie. Nasz zespół zamienił szerokie spekulacje w rzeczywisty plan działania nakierowany na rozwiązanie prawdziwych problemów dotyczących bezpieczeństwa publicznego.

Teraz, gdy jesteśmy już w stanie podjąć odpowiednie prace, postanowiliśmy zaprzestać dywagacji teoretycznych i skupić się na realizacji planu opracowanego przez zespoły Dextro i Misfit: ograniczeniu formalności i zautomatyzowaniu pracochłonnych prac biurowych, takich jak edycja.

Od czasu powstania w lutym zespół skupił się na zmianie naszej wizji i wytycznych dotyczących etyki na przyszłość. Jesteśmy w pełni świadomi zawiłości i wrażliwości, jakie narosły wokół technologii stosowanych w ochronie porządku publicznego, i z oddaniem pracujemy nad spełnieniem związanych z nimi wymagań. Traktujemy prywatność bardzo poważnie i dlatego nigdy nie wprowadzimy na rynek produktu, który naruszałby tę wartość w stosunku do funkcjonariuszy lub osób cywilnych. W tym celu kończymy właśnie tworzenie w pełni niezależnej publicznej rady etyki SI, której zaleceniami będziemy się kierować. W nadchodzących tygodniach ogłosimy członków tej rady, w której skład wchodzić będą szanowani znawcy z dziedzin praw obywatelskich, prywatności danych, etyki SI oraz socjologii. Następnym krokiem będzie praca nad opracowaniem zestawu wytycznych kierujących sztuczną inteligencją, której rezultaty zostaną opublikowane.

Nasz obszar zainteresowań: przepływ pracy, a nie decyzji

Zanim jeszcze ustanowimy radę etyki i zdefiniujemy zasady działania SI, chcemy podkreślić nasze dążenie do przyspieszenia pracochłonnych zadań oraz pozostawienia sfery decyzyjnej funkcjonariuszom i instytucjom. Przykładowym przepływem pracy, jaki postaramy się przyspieszyć, może być weryfikacja materiału przez przełożonego. Przykładem decyzji, jakie znajdą się poza zakresem funkcji naszych produktów, jest wyciąganie wniosków dotyczących czynu przestępczego.

Mając taki cel, pragniemy, aby nasza nowa inicjatywa SI była zorientowana na jedno z najtrudniejszych wyzwań w ochronie porządku publicznego: ograniczenie formalności w działaniach operacyjnych i trzykrotne zwiększenie czasu, w którym funkcjonariusze mogą służyć społeczeństwu. Aby osiągnąć ten cel, działania naszych naukowców skupią się na trzech obszarach:

  1. Zautomatyzowana edycja pozwalająca przyspieszyć proces publicznego udostępniania materiałów, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności osób cywilnych nagranych na filmie.
  2. Zautomatyzowana transkrypcja eliminująca potrzebę sporządzania przez funkcjonariuszy odręcznych notatek, co przyczynia się do lepszego kontaktu ze społeczeństwem.
  3. Zautomatyzowane raportowanie pomagające gromadzić dowody rzeczowe w formie wideo i audio, dając funkcjonariuszom więcej czasu na służenie społeczności.

Staramy się zautomatyzować czasochłonne zadania funkcjonariuszy porządku publicznego. Nie chcemy, aby osoby pracujące w służbach publicznych pracowały odtwórczo. Staramy się, aby było dokładnie odwrotnie — ograniczamy potrzebę sporządzania odręcznych notatek i poświęcania wielu godzin na siedzenie przy klawiaturze. Dzięki nam funkcjonariusze mogą być obecni w terenie, tworzyć więź ze społeczeństwem i dać się poznać jako prawdziwi ludzie. Chcemy, aby nasza technologia wspierała relacje międzyludzkie, pomagając kreować bezpieczniejszą i silniejszą wspólnotę.

Rick Smith
Dyrektor generalny i założyciel Axon