Produkty zapewniające wartość o sumie niezerowej

Kamera Axon Body oraz usługi Evidence.com to produkty zapewniające wartość o sumie niezerowej. Kamery nasobne zapewniają obiektywną perspektywę, co pozwala zwiększyć przejrzystość wobec społeczeństwa, a jednocześnie chronić funkcjonariuszy przed bezpodstawnymi skargami. Udoskonalenia, jakie nieustannie wprowadzamy w kamerach nasobnych i na platformie zarządzania cyfrowym materiałem dowodowym, przynoszą korzyści zarówno społeczeństwu, jak i funkcjonariuszom.

Szybkie fakty


Zestaw dla prasy i zasoby multimedialne

W tym miejscu znajdują się materiały dla prasy. Można tutaj uzyskać dostęp do zasobów multimedialnych, takich jak obrazy i studia przypadków, a także pobrać materiały prasowe, w szczególności informacje o profilu, historii i kadrze zarządzającej firmy Axon oraz informacje dotyczące naszych kamer nasobnych oraz systemów zarządzania cyfrowym materiałem dowodowym.

Zestaw prasowy

Zasoby multimediów

Kontakt dla prasy

Prosimy o przesyłanie pytań prasowych i medialnych za pośrednictwem poniższego formularza.
W przypadku pilnych spraw prosimy o kontakt telefoniczny z infolinią firmy Axon ds. relacji z mediami pod numerem (+1) 480-444-4000 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–17.30 czasu stanu Arizona (stan Arizona nie stosuje czasu letniego).


Komunikaty prasowe

Wszystkie komunikaty prasowe