Program rozwoju przywództwa

Naczelna misja firmy Axon odróżnia ją od tradycyjnych przedsiębiorstw „korporacyjnych” — ma ona charakter niemal start-upowy. Zmieniamy sposób, w jaki służby ochrony porządku publicznego korzystają z dzisiejszej technologii, a nasz sukces opiera się na ciągłym tworzeniu i udoskonalaniu technologii oraz produktów. Poszukujemy najlepszych liderów, którzy będą napędzać rozwój naszych projektów i pomogą nam mierzyć daleko w przyszłość. I tutaj zaczyna się Twoja rola. W Axon podejmiesz nowe wyzwania i pomożesz zbudować zachwycające produkty, przyczyniając się do sukcesu oraz rozwoju firmy.

Uważamy, że zrozumienie przez liderów pełnego procesu biznesowego — od wstępnej koncepcji po wprowadzenie produktu na rynek — ma kluczowe znaczenie. Przed przydzieleniem Ci właściwej roli zapoznasz się z następującymi działami: marketingu, finansów, sprzedaży, operacji, personalnym, rekrutacji, obsługi klienta, zarządzania produktami i innymi z nimi powiązanymi. Każda rotacja zostanie dostosowana do Twojego zakresu doświadczenia. Zapewnimy optymalne dopasowanie Twojego stanowiska w stosunku do pozostałych pracowników.

Twoje życiowe cele wykraczają poza zdobycie dobrze płatnej pracy. Robisz więcej, bo to dla Ciebie ważne. Mierzysz nieco wyżej i sięgasz kawałek dalej. A gdy trzeba szukać nowych możliwości, chcesz pracować nad czymś istotnym. Program rozwoju przywództwa daje szanse nie tylko przygotować się na owocną i pełną wyzwań karierę, ale także pozwala wnieść swój wkład w rozwój naszej organizacji i pomagać klientom na całym świecie.


Podstawowe kwalifikacje

 • Tytuł licencjacki lub jego odpowiednik.
 • Prawdziwe zamiłowanie do technologii i bezpieczeństwa publicznego.
 • Potwierdzone, merytoryczne doświadczenie lidera w organizacji studenckiej lub społeczności zawodowej.
 • Silny i niezależny umysł analityczny o wyjątkowo aktywnej postawie i mentalności kierowniczej, pełna motywacja, ambicja i duch przedsiębiorczości.
 • Cechy charakteru i zdolności pozwalające pokonywać przeszkody.
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne.
 • Duże zdolności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Arytmetyczna średnia ocen co najmniej 3,0/4,0 (dobre wyniki w nauce).


Obowiązki

Finanse

 • Przygotowywanie budżetu miesięcznego na bazie rzeczywistych analiz i zestawu raportów miesięcznych.
 • Przygotowywanie raportów ad hoc i analiz.
 • Przeprowadzanie analiz kosztów/zysków i progów rentowności na potrzeby różnych projektów.
 • Interakcja wewnątrz organizacji w celu przygotowania i analizy wskaźników KPI.
 • Tworzenie oraz aktualizacja przewidywań i modeli finansowych.
 • Porównywanie wewnętrznych prognoz za pomocą modeli analitycznych przy jednoczesnym zapewnieniu ich technicznej dokładności.
 • Obsługa i aktualizacja bazy danych inwestorów oraz nadzór nad częścią firmowej strony internetowej dotyczącą relacji z inwestorami.

Marketing

 • Rozwój strategii automatyzacji marketingu, który będzie przyczyniał się do sukcesu firmy.
 • Wspieranie strategii kampanii taktycznych.
 • Prowadzenie badań rynku, analiza danych i przedstawianie zaleceń.
 • Tworzenie planu segmentacji klientów.
 • Budowanie silnego modelu biznesowego, który pomoże zwiększać zyski.

Produkty konsumenckie

 • Tworzenie ekscytujących pomysłów na rozwój firmy, sprawdzanie hipotez i interpretacja analiz.
 • Badanie rozmiarów i stanu rynku dla szerokiego zakresu produktów.
 • Tworzenie modeli cenowych dla nowych programów/produktów.
 • Ocena potencjalnych partnerów strategicznych i dystrybutorów.
 • Nawiązywanie nowych relacji partnerskich.
 • Tworzenie treści marketingowych, copywriting i projektowanie.
 • Wprowadzanie w życie wniosków z analiz w celu kształtowania i realizacji strategii marketingu cyfrowego.

Rozwój firmy

 • Ocena potencjalnych partnerów biznesowych pod kątem kanałów działania, branży, produktów i technologii.
 • Ocena kondycji finansowej partnerów i możliwości przejęcia.
 • Rozwój i realizacja analiz wspierających średnio- i długoterminowe plany firmy dotyczące produktów, technologii, organizacji i wyników finansowych.
 • Ocena dodatkowych projektów wewnętrznych i nakierowanych na klienta.
 • Współpraca z partnerami, sojusznikami i konkurencją w branży i spoza niej w celu tworzenia lepszej technologii dla służb ochrony porządku publicznego.

Zarządzanie produktem — urządzenia Axon

 • Współpraca z kierownikami ds. produktów nad ankietami dotyczącymi zadowolenia i potrzeb klienta.
 • Przegląd konkurencyjnych firm i przygotowywanie szczegółowych zestawień danych.
 • Przegląd wszystkich dronów na rynku i przygotowywanie szczegółowych analiz.
 • Współpraca z kierownikami ds. produktów nad badaniami i rozwojem produktów, nowymi funkcjami i przygotowywanie listy kontrolnej na potrzeby „doskonałej premiery”.

Zarządzanie produktem

 • Zrozumienie i analiza przypadków oraz potrzeb użytkownika.
 • Ocena i definiowanie strategii i wizji produktu na potrzeby określonego zestawu projektów.
 • Współpraca z projektantami, inżynierami i kierownikami ds. produktów w celu tworzenia i wdrażania nowych funkcji.

RMS PM

 • Przeprowadzanie badań rynku w branży informatyki dla służb ochrony porządku publicznego.
 • Rozmowy z klientami i użytkownikami w celu zrozumienia bieżących i przewidywania przyszłych potrzeb.
 • Tworzenie dokumentacji oraz specyfikacji technicznych i nietechnicznych związanych z rozwojem oprogramowania.
 • Kierowanie wewnętrznymi i nakierowanymi na klienta projektami w celu dostarczenia produktów i spełnienia oczekiwań.
 • Wewnętrzna i zewnętrzna komunikacja w sprawie planów, projektów, możliwości oraz pozycjonowania różnych produktów i projektów.
 • Współpraca z różnymi zespołami w celu tworzenia i wprowadzania oprogramowania dla służb ochrony porządku publicznego.


Wynagrodzenie i świadczenia

 • Konkurencyjne wynagrodzenie oraz solidny program emerytalny z dopłatą pracodawcy.
 • Nieograniczony płatny urlop.
 • Przyjazna polityka urlopów rodzicielskich.
 • Wyróżnione nagrodami środowisko biura/pracy.
 • Inspirujący udział w prawdziwych akcjach wraz z policjantami i obserwowanie, jak używają nowoczesnej technologii.
 • Oraz dużo więcej…

Dołącz do nas!

Axon® jest pracodawcą stwarzającym równe szanse — mniejszościom, kobietom, osobom niepełnosprawnym i weteranom

#axon

Poznaj naszą kulturę