Młodszy inżynier ds. oprogramowania

Naczelna misja firmy Axon różni ją od tradycyjnych firm inżynieryjnych — ma ona charakter niemal start-upowy. Zmieniamy sposób, w jaki służby ochrony porządku publicznego korzystają z dzisiejszej technologii. Nasz sukces opiera się na ciągłym opracowywaniu oraz udoskonalaniu technologii i produktów przez naszych wybitnych inżynierów. I tutaj zaczyna się Twoja rola. Jako inżynier ds. oprogramowania będziesz projektować i wprowadzać nowe funkcje dla serwisu Evidence.com oraz platformy Axon.

Twoje życiowe cele wykraczają poza zdobycie dobrze płatnej pracy. Robisz więcej, bo to dla Ciebie ważne. Mierzysz nieco wyżej i sięgasz kawałek dalej. A gdy trzeba szukać nowych możliwości, chcesz pracować nad czymś istotnym. Nasz zespół ds. oprogramowania z siedzibą w Seattle jest prawdziwą kopalnią talentów, a jego członkowie są wszechstronni i zdeterminowani bez względu na rodzaj projektu lub działania. Niezależnie od tego, czy jesteś inżynierem w zakresie Front-End, iOS, Android, Full-Stack, oprogramowania układowego, sieci czy DevOps, dostaniesz szansę zdobycia niezbędnych kwalifikacji językowych i produktowych. Cokolwiek chcesz robić, będziesz mieć możliwość pracy nad pasjonującymi projektami przy wsparciu ludzi, którzy postawią przed Tobą nowe wyzwania.

Podstawowe kwalifikacje

 • Tytuł licencjacki lub wyższy na akredytowanej uczelni w dziedzinie informatyki (lub podobnej).
 • Doświadczenie w pracy z co najmniej dwoma z następujących języków: Java, C, C++, Objective-C, HTML5, CSS, Scala, Ruby, Python, Bash, Perl, Lua i Javascript.
 • Arytmetyczna średnia ocen co najmniej 3,0/4,0 (dobre wyniki w nauce).


Preferowane kwalifikacje

 •  Doświadczenie zdobyte w organizacjach studenckich/kierowaniu zespołem.
 • Odbyte praktyki.


Obowiązki

 • Praca z produktem w celu przewidzenia czasu/wysiłku potrzebnego do wykonania określonego zadania związanego z oprogramowaniem.
 • Koordynowanie opracowania skutecznych i optymalnych rozwiązań bazujących na możliwościach oprogramowania.
 • Tworzenie kompleksowych funkcji i usług bazujących na wirtualnej chmurze.
 • Rozwiązywanie zgłoszonych błędów/problemów.
 • Przeprowadzanie przeglądów kodów.
 • Zespołowe i indywidualne tworzenie oprogramowania spełniającego wymagania klienta w językach C++, C#, Java lub innych.


Wynagrodzenie i świadczenia

 • Konkurencyjne wynagrodzenie oraz solidny program emerytalny z dopłatą pracodawcy.
 • Nieograniczony płatny urlop.
 • Przyjazna polityka urlopów rodzicielskich.
 • Wyróżnione nagrodami środowisko biura/pracy.
 • Inspirujący udział w prawdziwych akcjach wraz z policjantami i obserwowanie, jak używają nowoczesnej technologii.
 • Oraz dużo więcej…

Dołącz do nas!

Axon® jest pracodawcą stwarzającym równe szanse — mniejszościom, kobietom, osobom niepełnosprawnym i weteranom

#axon

Poznaj naszą kulturę