Engineering Development Program (Mechanical Engineer)

Naczelna misja firmy Axon różni ją od tradycyjnych firm inżynieryjnych — ma ona charakter niemal start-upowy. Zmieniamy sposób, w jaki służby ochrony porządku publicznego korzystają z dzisiejszej technologii. Nasz sukces opiera się na ciągłym opracowywaniu oraz udoskonalaniu technologii i produktów przez naszych wybitnych inżynierów. I tutaj zaczyna się Twoja rola. W Axon pomożesz nam rozwijać projekty i wprowadzać nowe funkcje, przyczyniając się do sukcesu i rozwoju firmy.

The Engineering Development Program is designed to train and develop new engineers so that they can do what they do best - build things. We believe it is critical that engineers have a breadth of understanding of the entire engineering process, from initial conception to product launch. As a Mechanical Engineer you’ll have the opportunity to cross-train in a variety of software tools and products. You will gain exposure in the following departments: R&D, Manufacturing/Operations, Quality Assurance, and related departments before settling into your final role. Each rotation will be tailored to your area of expertise to ensure optimal role to personnel fit.

Twoje życiowe cele wykraczają poza zdobycie dobrze płatnej pracy. Robisz więcej, bo to dla Ciebie ważne. Mierzysz nieco wyżej i sięgasz kawałek dalej. A gdy trzeba szukać nowych możliwości, chcesz pracować nad czymś istotnym. Program rozwoju inżynierii daje szanse nie tylko przygotować się na owocną i pełną wyzwań karierę, ale także pozwala wnieść swój wkład w rozwój naszej organizacji i pomagać klientom na całym świecie.


Podstawowe kwalifikacje

 • Tytuł licencjacki w dziedzinie inżynierii mechanicznej lub podobnej.
 • Wcześniejsze praktyki lub doświadczenie w pracy nad projektami związanymi z inżynierią projektową i produkcyjną.
 • Chęć poprawy bezpieczeństwa publicznego za pomocą technologii oraz prawdziwe zamiłowanie do inżynierii.
 • Potwierdzone umiejętności w zakresie analitycznego myślenia.
 • Dobre zdolności komunikacyjne oraz umiejętność przystępnego i jasnego opisywania problemów technicznych.
 • Inicjatywa w rozwiązywaniu problemów przy minimalnym nadzorze.
 • Arytmetyczna średnia ocen co najmniej 3,0/4,0 (dobre wyniki w nauce).


Obowiązki

 • Badania: przeprowadzanie badań na określonych projektach z wykorzystaniem poprzednich wersji.
 • Conceptual Design: Come up with different ideas how to do given project and pick the simplest to make one
 • Projektowanie CAD: tworzenie projektów CAD z pomysłów koncepcyjnych za pomocą oprogramowania 3D.
 • Design Review: Review CAD design for any imperfections and mistakes before any developing process
 • Dokumentacja produktu: sporządzanie wszelkich niezbędnych rysunków danego projektu na potrzeby dalszego rozwoju.
 • Rozwój: opracowywanie wszystkich niezbędnych części. Zależnie od potrzeb części mogą być wytwarzane za pomocą obróbki maszynowej, odlewu, tłoczenia itp.
 • Montaż: montaż wszystkich części i upewnienie się, że do siebie pasują.
 • Testowanie: przeprowadzanie niezbędnych testów w celu zapewnienia prawidłowego działania produktów.
 • Opracowywanie planów testów oraz projektowanie metod testowych.
 • Pomiar i analiza próbek testowych pod kątem zakresu wymiarów/stabilności.
 • Projektowanie wyposażenia testowego do ustawiania orientacji obiektywu podczas wykonywania procedur testowych oraz organizacja/planowanie produkcji wyposażenia.
 • Koordynowanie zasobów i materiałów do tworzenia próbek testowych oraz zapewnienie możliwości efektywnego śledzenia próbek.
 • Weryfikacja metod testowych, wykonywanie pełnego zakresu testów oraz organizacja/zbieranie wszystkich danych/wyników testów.
 • Ocena wyników/danych oraz zestawienie ich do prezentacji w formie numerycznej/graficznej.


Wynagrodzenie i świadczenia

 • Konkurencyjne wynagrodzenie oraz solidny program emerytalny z dopłatą pracodawcy.
 • Nieograniczony płatny urlop.
 • Przyjazna polityka urlopów rodzicielskich.
 • Wyróżnione nagrodami środowisko biura/pracy.
 • Inspirujący udział w prawdziwych akcjach wraz z policjantami i obserwowanie, jak używają nowoczesnej technologii.
 • Oraz dużo więcej…

Dołącz do nas!

Axon® jest pracodawcą stwarzającym równe szanse — mniejszościom, kobietom, osobom niepełnosprawnym i weteranom

#axon

Poznaj naszą kulturę