Engineering Development Program (Electrical Engineer)

Naczelna misja firmy Axon różni ją od tradycyjnych firm inżynieryjnych — ma ona charakter niemal start-upowy. Zmieniamy sposób, w jaki służby ochrony porządku publicznego korzystają z dzisiejszej technologii. Nasz sukces opiera się na ciągłym opracowywaniu oraz udoskonalaniu technologii i produktów przez naszych wybitnych inżynierów. I tutaj zaczyna się Twoja rola. W Axon pomożesz nam rozwijać projekty i wprowadzać nowe funkcje, przyczyniając się do sukcesu i rozwoju firmy.

The Engineering Development Program is designed to train and develop new engineers so that they can do what they do best - build things. We believe it is critical that engineers have a breadth of understanding of the entire engineering process, from initial conception to product launch. As a Electrical Engineer, you’ll have the opportunity to cross-train in a variety of software tools and products. You will gain exposure in the following departments: R&D, Manufacturing/Operations, Quality Assurance, and related departments before settling into your final role. Each rotation will be tailored to your area of expertise to ensure optimal role to personnel fit.

Twoje życiowe cele wykraczają poza zdobycie dobrze płatnej pracy. Robisz więcej, bo to dla Ciebie ważne. Mierzysz nieco wyżej i sięgasz kawałek dalej. A gdy trzeba szukać nowych możliwości, chcesz pracować nad czymś istotnym. Program rozwoju inżynierii daje szanse nie tylko przygotować się na owocną i pełną wyzwań karierę, ale także pozwala wnieść swój wkład w rozwój naszej organizacji i pomagać klientom na całym świecie.


Podstawowe kwalifikacje

 • Tytuł licencjacki w dziedzinie inżynierii elektrycznej lub podobnej.
 • Wcześniejsze praktyki lub doświadczenie w pracy nad projektami związanymi z inżynierią projektową i produkcyjną.
 • Chęć poprawy bezpieczeństwa publicznego za pomocą technologii oraz prawdziwe zamiłowanie do inżynierii.
 • Potwierdzone umiejętności w zakresie analitycznego myślenia.
 • Dobre zdolności komunikacyjne oraz umiejętność przystępnego i jasnego opisywania problemów technicznych.
 • Inicjatywa w rozwiązywaniu problemów przy minimalnym nadzorze.
 • Arytmetyczna średnia ocen co najmniej 3,0/4,0 (dobre wyniki w nauce).


Obowiązki

 • Projektowanie produktów przeznaczonych do masowej produkcji.
 • Projektowanie płytek drukowanych z użyciem diagramu i projektu PCB.
 • Projektowanie i analiza obwodów analogowych/sygnałów mieszanych.
 • Praca z oprogramowaniem OrCAD lub podobnymi narzędziami.
 • Usuwanie błędów w obwodach w laboratorium za pomocą narzędzi laboratoryjnych, np. oscyloskopów.
 • Opracowywanie planów testów oraz projektowanie metod testowych.
 • Pomiar i analiza próbek testowych pod kątem zakresu wymiarów/stabilności.
 • Projektowanie wyposażenia testowego do ustawiania orientacji obiektywu podczas wykonywania procedur testowych oraz organizacja/planowanie produkcji wyposażenia.
 • Koordynowanie zasobów i materiałów do tworzenia próbek testowych oraz zapewnienie możliwości efektywnego śledzenia próbek.
 • Weryfikacja metod testowych, wykonywanie pełnego zakresu testów oraz organizacja/zbieranie wszystkich danych/wyników testów.
 • Ocena wyników/danych oraz umiejętność zestawienia ich do prezentacji w formie numerycznej/graficznej.
 • Badanie przeszłych procedur testowych w urządzeniach TASER CEW oraz identyfikacja możliwości udoskonalenia baterii.
 • Identyfikacja kluczowych partnerów do zaangażowania w tworzenie procedur testowych dla baterii nowych urządzeń CEW.
 • Współpraca z kluczowymi partnerami w celu przeprowadzenia szeregu testów każdej procedury testowej baterii.
 • Opracowanie testów dotyczących następujących kwestii: wydajność, utrzymywanie ładunku, tolerancja cykli ładowania, tolerancja impulsu o dużym natężeniu, wytrzymałość, żywotność, odporność obwodu ochronnego baterii oraz ładowarki.
 • Przeprowadzanie testów oraz dokumentowanie wyników wraz z opisem planu testu.
 • Dokumentowanie i prezentacja wyników testów baterii, obwodu ochronnego i procedur testowych dla ładowarki.

Test Audio System On DSP Board (Microphone, CODEC):

 • Zrozumienie systemu audio niezbędne do rozpoczęcia testowania.
 • Testowanie oprogramowania układowego.
 • Zakres dynamiczny.
 • AGC.
 • Zakłócenia sygnału dźwiękowego.

Stacja kontroli obrazu:

 • Wykonanie stacji, która pozwoli dokładnie kontrolować światło (o niskim i wysokim natężeniu) odebrane przez czujnik.
 • TESTOWANIE
 • Czujnik z możliwością rejestrowania światła o niskim natężeniu.
 • Zdolność przystosowania się czujnika do wszystkich warunków oświetlenia.

Wyposażenie do kontroli jasności diod LED:

 • Opracowanie narzędzi kontrolnych do pomiaru jasności diod LED na płytce MCU oraz
  płytce czujnika.

Charakterystyka USB:

 • Ustawienie testów, które umożliwią opisanie USB na płytce czujnika i płytce MCU.
 • TESTOWANIE
 • Ustawienie kontrolne powinno obejmować możliwość uzyskania wykresu oczkowego.
 • Testowanie prądu rozruchowego.


Wynagrodzenie i świadczenia

 • Konkurencyjne wynagrodzenie oraz solidny program emerytalny z dopłatą pracodawcy.
 • Nieograniczony płatny urlop.
 • Przyjazna polityka urlopów rodzicielskich.
 • Wyróżnione nagrodami środowisko biura/pracy.
 • Inspirujący udział w prawdziwych akcjach wraz z policjantami i obserwowanie, jak używają nowoczesnej technologii.
 • Oraz dużo więcej…

Dołącz do nas!

Axon® jest pracodawcą stwarzającym równe szanse — mniejszościom, kobietom, osobom niepełnosprawnym i weteranom

#axon

We are currently recruiting for:

Engineering Development Program: Electrical Engineering (2019)

Engineering Development Program: Electrical Engineering/Embedded Software (2019)

Poznaj naszą kulturę