O firmie Axon

Chronić życie.

Nikt nie mówił, że będzie łatwo

Początki były skromne. Zaczęło się w garażu. Dwaj bracia i wynalazca w misji uczynienia świata bardziej bezpiecznym. Dzięki tej wizji i ciężkiej pracy firma rozrosła się do rozmiarów korporacji technologicznej, która dostarcza sprzęt i aplikacje cieszące się największym zaufaniem służb bezpieczeństwa publicznego.

W kwietniu 2017 roku, po wielu latach funkcjonowania jako TASER International, firma zmieniła nazwę na Axon. Nasza misja ochrony życia nie uległa zmianie, ale będziemy ją realizować na różne nowe sposoby — dzięki broni inteligentnej chroniącej życie w razie konfliktu, kamerom rejestrującym prawdziwy przebieg zdarzeń i pomagającym zapobiegać niepokojom społecznym, a także zautomatyzowanym rozwiązaniom w dziedzinie raportowania i zarządzania materiałem dowodowym. Pozwoli to funkcjonariuszom spędzać trzykrotnie więcej czasu na służbie w swoich społecznościach.

Obecnie do sieci Axon należy ponad 17 000 instytucji odpowiedzialnych za ochronę porządku publicznego w ponad 100 krajach. Brzmi imponująco, ale nie zapomnieliśmy o naszych początkach. Codziennie motywuje nas do działania to samo pragnienie osiągnięcia wielkich celów.


Różnorodność i integracja

W firmie Axon wiemy, że różnorodność jest wszędzie i dotyczy nas wszystkich. Nasza historia. Nasz sposób myślenia. Nasz punkt widzenia. Wierzymy, że dzięki tym różnicom nasz zespół jest silniejszy. Utworzyliśmy specjalny Komitet ds. Różnorodności i Integracji, który ocenia oraz ukierunkowuje nasze wysiłki w przedmiotowym zakresie.Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach i bezpieczeństwie