Diagram of Axon connecting people, devices, and apps

Axon to my

Twoją misją każdego dnia jest ochrona życia. To również nasze zadanie. Axon to my — zespół zaangażowany w przesuwanie granic technologii, aby zwiększyć Twoje poczucie bezpieczeństwa w terenie, na posterunku i w sądzie. Od broni inteligentnej, takiej jak nasze urządzenia TASER, po kamery nasobne dla policjantów i systemy zarządzania cyfrowym materiałem dowodowym — wszystkie nasze produkty tworzą jedną spójną sieć operacyjną. Płynnie zintegrowane. Całkowicie połączone. Zaprojektowane, aby pomagać policjantom, strażnikom i instytucjom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa w zwiększaniu bezpieczeństwa na świecie.


Aktualności i opinie